Debat og politik

Velfærdslisten rasende over godkendelse af elnetssalg

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og størstedelen af Venstre besluttede på Randers Byråds møde i dag 29. april 2019 at godkende Verdos ønske om at sælge elnettet i Randers til Eniig.

Kasper Fuhr Christensen, medlem af Randers Byråd for Velfærdslisten, udtaler:

– Jeg er rasende. Jeg begriber ikke, at et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og størstedelen af Venstre har blind tillid til Verdos bestyrelse. Nu godkender man så, at el-nettet i Randers sælges til Eniig. Eniig betaler 720 millioner kroner for elnettet. De penge vil Eniig nu hente hos forbrugerne. Det betyder, at der er stor risiko for, at el-priserne vil stige.

– Jeg er rasende over, at Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre ikke ville lytte til kommunens egen advokat, der vurderede, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst, og at der manglede masser af oplysninger. Jeg tror, mange forbrugere har det på samme måde.

– Derfor vil Velfærdslisten klage over beslutningen til det kommunale tilsyn. Vi vil bede om, at klagen får opsættende virkning, så salget ikke kan gennemføres, før tilsynet får set på sagen. Vi mener ikke, at sagen er godt nok oplyst til, at byrådet lovligt kan godkende frasalget. Det understøttes af vurderingerne fra kommunens egen advokat.

– Velfærdslisten har ingen tillid til Verdos bestyrelse eller ledelse. Der er brug for en meget grundig hovedrengøring.

Kommentarer