Debat og politik

Velfærdslisten er klar med sine topkandidater

Se listen over topkandidater fra Velfærdslisten til byrådsvalget i november. Arkivfoto

Velfærdslisten har nu sat navne på listens topkandidater i forbindelse med byrådsvalget i november.

Som nummer to efter Velfærdslistens spidskandidat, byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen, Randers, følger den tidligere fællestillidsrepræsentant i Randers Kommune, socialrådgiver Henrik Manero Hald, Tvede. I en pressemeddelelse siger han om sit kandidatur:

henrik_manero-hald– Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg mener, de offentligt ansatte har brug for et stærk talerør i byrådssalen. Det er de færreste af de valgte politikere, der kender de offentligt ansattes dagligdag. De ved ikke, hvilket kæmpe stykke arbejde de hver dag laver, under nogle til tider umulige rammer. Det voksende bureaukrati, i form af stigende dokumentation og kontrol, sammenholdt med de konstante nedskæringer, er en rigtig giftig cocktail. Det kender jeg alt til som socialrådgiver, hvor hovedparten af de ansattes tid desværre går til administrativt arbejde, fortæller Henrik Hald, og fortsætter:

– Det er vigtigt, vi værdsætter de offentligt ansatte. Jeg finder det vældig kontrastfyldt, at de ansatte ikke kan sikres f.eks. ordentlig lønudvikling, eller ordentlige efter-/videreuddannelsesmuligheder, fordi “der ikke er råd”, når man samtidig ved, hvor meget byrådsflertallet gerne vil bruge penge på halbyggerier, branding, jaguarburer og andre unødvendige ting.  Randers Kommune burde være kendt som den kommune, hvor alle drømmer om at arbejde, men det kræver altså, at man sikrer sig, at de ansatte trives og anerkendes. Og anerkendelse og trivsel sikres ved ordentlige løn og ansættelsesforhold. Det synes jeg, er vigtigere end alt det andet tant og fjas.

– De offentligt ansatte i denne kommune, hvad enten vi snakker lærere, pædagoger, socialrådgivere, SOSU-assistenter/hjælpere, ufaglærte og andre, er alle dedikerede mennesker, der gerne vil gøre det så godt som muligt for borgerne. Men de rammer, som de arbejder under i deres dagligdag, og som den øverste ledelse og politikerne i fællesskab har skabt, skaber til tider massive udfordringer i sammenhængene mellem de opgaver, de skal løse, og de ressourcer, de har til rådighed. De lokale politikere ansvarsforflygter gang på gang, når de for eksempel konstant vedtager rammebesparelser af de enkelte områder, og dermed lader det være op til den enkelte arbejdsplads at få en umulig ramme til at hænge sammen. Det skaber blot stress, dårligt arbejdsmiljø og dårlig service overfor borgerne. Hvis politikerne vil skære ned, så må de stå på mål for deres nedskæringer, og ikke gemme sig bag embedsværket og de ansatte.

– Jeg er rigtig træt af pseudoprocesser i kommunen, som når medarbejderne engang om året laver utallige høringssvar i forbindelse med budgetforhandlingerne, vel vidende at politikerne ikke læser dem eller blot har skuldertræk til overs for de ansattes viden. Jeg tror, at de gange høringsfasen har flyttet noget på de politiske beslutninger, kan tælles på en hånd.

– Der er brug for mere fokus på faglighed, og mindre på regneark, kontrol og dokumentation. Mens antallet af velfærdsmedarbejdere er raslet ned i Randers Kommune med 8 procent siden kommunalreformen, er antallet af kontrollanter, i form af utydelige ledelsesniveauer, konsulenter, controllere og alle de andre typiske DJØF-stillinger vokset med 29 procent. Og dette er sket samtidig med, at man i 2014 vedtog en tillidsreform. Dette er et lysende eksempel på den manglende sammenhæng, mellem det de valgte politikere vedtager, og det som de ansatte oplever i deres hverdag, mener Henrik Hald.

– Jeg er klar tilhænger af økonomiske investeringer på velfærdsområdet. De kommuner, der er gået forrest med sådanne investeringsmodeller, har vist, at det både har en gavnlig effekt på sagsbehandlingen og dermed borgernes tilfredshed, på de ansattes arbejdsmiljø og sygefravær. Desværre er de lokale politikere ikke alt for interesserede i disse modeller. De vælger i stedet kortsigtede besparelser, som på den lange banehalvdel blot belaster vores kommunale økonomi, presser de ansattes arbejdsmiljø og gør borgene utilfredse med den behandling, de får af kommunen. Det er der ingen, der vinder på, fastslår Henrik Hald.

Øvrige kandidater

Velfærdslistens topkandidater er udover Kasper Fuhr Christensen og Henrik Hald:

  1. Socialpædagog og tillidsrepræsentant Ranil Senaratne, Hornbæk
  2. Pædagog Pernille Heibøll Sørensen, Dronningborg
  3. Tidligere socialrådgiver og voksenunderviser Tine Vinstrup, Havndal
  4. Tidligere daginstitutionsleder samt formand for Remisen og medlem af Kulturelt Samvirke Jørn Bjerre, Randers
  5. Chauffør Teit Nørgaard Madsen, Randers

Desuden vil lærer Majken Vestergaard, Langå, og pædagogisk medarbejder Ole Heibøll Sørensen, Dronningborg, være at finde blandt byrådskandidaterne, men deres placering på listen er endnu ikke afgjort.

– Kandidatlisten vil først blive lukket lige før valget. Foreløbig har vi kun udpeget vore topkandidater. Styregruppen vil løbende frem til valget supplere listen med medlemmer, som stiller sig til rådighed som kandidater, og lever op til Velfærdslistens etiske kodeks, oplyser organisationskoordinator Per Schultz-Knudsen, der forventer, at listen kommer til at omfatte omkring 16 kandidater.

Kommentarer