Debat og politik

Varmeprisen i Randers bliver sænket igen

Administrerende direktør i Verdo Jakob Flyvbjerg Christensen


Varmeforbrugeren kan se frem til endnu billigere fjernvarme, da Verdo Varme A/S ansøger om en reduktion af varmeprisen for de kommende tre år. Dermed følger Verdo samme praksis som sidste gang, varmeselskabet blev bedt om at betale penge tilbage til varmekunderne.

I december 2019 afgjorde Forsyningstilsynet, at Verdo skulle betale et beløb på 149 mio. kroner tilbage til varmekunderne, fordi Verdo Varme i perioden 2006-2017 havde opkrævet for meget i forrentning af indskudskapital.

Afgørelsen er nu læst grundigt igennem, og bestyrelsen i Verdo har nu indstillet til, at kunderne skal have beløbet tilbage via en lavere varmepris i de kommende tre år. Dermed lægger Verdo op til at følge samme metode, som man tidligere har anvendt til at tilbagebetale for højt opkrævet beløb. Nu er det op til Forsyningstilsynet at godkende indstillingen fra Verdo.

– Kunderne skal have deres penge tilbage hurtigst muligt, når der er blevet opkrævet for meget. Derfor har vi behandlet afgørelsen om tilbagebetaling så hurtigt som muligt, så vi kan sætte tilbagebetalingen i gang, så snart myndighederne har godkendt metoden. I en lignende sag fra sommeren 2019 sker tilbagebetalingen på samme måde, så varmekunderne får penge tilbage via reduktion i varmeprisen over tre år, og derfor foreslår vi at bruge samme måde denne gang – siger administrerende direktør i Verdo, Jakob Flyvbjerg Christensen.

For varmekunderne i Verdo betyder det, at de kan se frem til en reduktion på ca. 2.500 kroner om året for et standardhus på 130 kvadratmeter med et gennemsnitligt varmeforbrug, mens varmekunder i lejlighed på 80 kvadratmeter med et gennemsnitligt varmeforbrug får en reduktion på ca. 2.100 kroner.

Afgørelsen skal prøves i Energiklagenævnet
Parallelt med, at Verdo planlægger at begynde tilbagebetalingen, har Verdo også valgt at få prøvet Forsyningstilsynets afgørelse om størrelsen af tilbagebetaling. Energiklagenævnet modtager i dag en klage fra Verdo med flere klagepunkter, som omfatter lang sagsbehandlingstid, hjemmel samt beregningsgrundlag.

– Det er vigtigt for Verdo at afslutte nuværende sager på den mest rimelige måde, uden at det bliver til stor skade for Verdo Varme og dermed de nuværende og fremtidige varmekunder – siger Jakob Flyvbjerg Christensen.

Sagsbehandlingstid alt for lang
Verdo har yderligere besluttet at klage over hele Forsyningstilsynets sagsbehandling hos Folketingets Ombudsmand på grund af den meget lange sagsbehandlingstid:

– Reelt har myndighederne brugt 11 år på at afgøre, om Verdo var berettiget til at opkræve forrentning af indskudskapitalen som en del af varmeprisen i perioden 2006-17. Det er alt for lang tid, og det har blandt andet skadet Verdo’s muligheder for at dokumentere indskudskapitalens størrelse. Ydermere kunne en hurtigere afgørelse have gjort det muligt for Verdo at ændre praksis – siger Jakob Flyvbjerg Christensen.

Kommentarer