Land og by

To sjældne svampe fundet på Lysnet i Randers SV

Lysnet sydvest for Randers er et stort, landskabeligt imponerende bakkedrag bestående af plastisk ler. På nordsiden af bakken er i oktober i år fundet to meget sjældne svampe, Rosenrød Vokshat og Parakit-Vokshat, der begge er meget sjældne og rødlistede som kritisk truede.

– Lysnet er et helt særligt sted på grund af den fede ler. Tilstedeværelsen af de to sjældne svampe betyder, at vi er særligt forpligtiget til at bevare området som levested, – siger Randers Kommunes biolog og svampeekspert Pia Boisen Hansen.

 

Hun tilføjer, at der ikke offentlig adgang til det konkrete område på Lysnet, hvor svampene er fundet, men at der er offentligt adgang til de arealer på Lysnet, som ejes af Naturstyrelsen.

 

– Der behandles for tiden en fredningssag for området for at få fredet udsigten omkring Lysnet, og heri indgår også lokaliteten, hvor de sjældne svampe er fundet.

Rosenrød Vokshat
Lysnet var det første sted i Danmark, hvor Rosenrød Vokshat blev fundet i 1979 af læge og naturhistoriker fra Langå Thomas Brandt-Petersen (1938-2011). Han beskrev den karakteristiske svamp som “meget iøjnefaldende med sin spidse kegleform og stærkt rosa farve på hat og lameller”.

 

Thomas Brandt-Petersen kendte ikke svampen og måtte derfor vende tilbage til Lysnet igen tre uger senere for at få den artsbestemt. Han foreslog det danske navn Rosenrød Vokshat.

Der skulle gå 22 år, før svampen igen i 2001 blev fundet i Danmark, og i dag findes den kun på seks kendte lokaliteter. Svampen er set på Lysnet i 1979, 2017 og 2020.

Parakit-Vokshat
Parakit-Vokshat har sit eneste kendte voksested i Danmark på Lysnet, hvor den blev fundet i år 2000, da vokshatte-ekspert David Boertmann ledte efter Rosenrød Vokshat.

Svampen er kendetegnet ved at være rødviolet og slimet. Den blev genfundet i 2017 og nu igen i år 2020.

Parakit-Vokshat blev først i 2013 regnet som en selvstændig art, idet man tidligere troede, at det var en variation af Papegøje-Vokshat – deraf navnet Parakit-Vokshat.

Arten er kun kendt på få lokaliteter i Europa, og er derfor også rødlistet uden for Danmark.

 

Du kan læse mere om de to svampe på https://svampe.databasen.org/taxon/14820 og https://svampe.databasen.org/taxon/64918

Kommentarer