Land og by

Thorsgade afspærret – åbner igen om to år

De første ledningsarbejder på Thorsgade er nu i gang, og derfor er Thorsgade afspærret mellem Dragonvej og Kasernevej. Ledningsarbejdet er forberedelser til, at KPC Byg snart går i gang med at bygge højhus på Thorgrunden.

Byggeriet på Thors Bakke ender på 19 etager og vil rumme 54 almene boliger og 36 ejerlejligheder. Der bliver samtidig bygget en karre på 4-6 etager som skal huse 101 ungdomsboliger.

Under begge huse vil der blive anlagt en p-kælder til beboerne.

Det store byggeri kræver, at omkring 400 lastbiler skal køre 12.000 kubikmeter jord væk og 600 lastbiler skal ind med betonelementer. Omkring 160 stk. pæle af 40×40 centimeter skal bankes ned i 18 meters dybde.

Det kræver, at der kan blive plads til en byggeplads, som udelukkende er forbeholdt arbejdskørsel. Og derfor bliver Thorsgade nu afspærret på stykket mellem Dragonvej og Kasernevej.

– Det ved vi godt vil være et irritationsmoment. Nogle vil være nødt til at finde andre veje rundt. Det håber vi på forståelse for. For jeg er ikke i tvivl om, at det bliver et spændende byggeri, når det står færdigt – siger Jan Scheel, chef for Plan, Byg og Vej i Randers Kommune.

Der er sat skilte op om afspærringen af Thorsgade, sådan at det er muligt at finde en vej videre.

Kommentarer