Randers midtby

Svar til Hr Anders Buhl Christensen og Hr Frank Nørgård

Læserindlæg af Søren Mikkelsen, medlem af Styregruppen for plejefamilierne i Randers Kommune.

Det er da positivt, at de herrer endelig melder sig på banen og bekender kulør. Vi har i styregruppen for plejefamilier med børn/unge anbragt af Randers kommune lagt vægt på – og vil fortsat gøre det – det faglige indhold.

Lad mig allerførst på det kraftigste understrege, at vi som plejefamilier ikke vil, kan eller skal betale for, at forvaltningen gennem mange år på det kraftigste har sejlet.

Det har for alle involverede parter haft uheldige konsekvenser.

Der er fortsat mange sager, hvor det sejler, hvor det under Hr A. Buhl Christensens resortområde fortsat er sådan, at der i forhold til mange plejefamilier fortsat ikke er orden på sagerne.
Vi frygter i styregruppen, at der i Randers gemmer sig sager, der får eksempelvis Tøndersagen til at ligne et eventyr.

Vi ser fortsat en afdeling, hvor vi oplever store udskiftninger og langtidssygemeldinger blandt de medarbejdere, som både de anbragte og os plejefamilier er dybt afhængige af at kunne samarbejde med.

Læs mere her: Anders Buhl Christensen taler usandt

De herrers regnestykke viser med al skræk og tydelighed, at der ikke er, og ikke har været, styr på afdelingen.
Det regnestykke viser ikke den virkelighed, vi som familieplejere kender, vi står gerne til rådighed med de korrekte opdaterede oplysninger.

At Palle Berthelsen har lavet Socialisten, har ikke nogen sammenhæng med det arbejde, Palle (valgt på det første møde blandt familieplejere) laver.

Det er bemærkelsesværdigt at Hr Frank Nørgård og Hr Anders Buhl Christensen i hele det her forløb, tilsyneladende ikke har villet eller ønsket at læse de rapporter og den vejledning, som Kommunernes Landsforening har lavet vedrørende honoreringsmodellen.

Læs mere her: Pinlig behandling af plejefamilier

Vi har på intet tidspunkt afvist en ny aflønningsmodel, vi har på intet tidspunkt afvist ændringer.
Men vi afviser på det allerkraftigste ændringer – eller som det er – en rendyrket massakre på området, foretaget uden de hensyn til d,  der med rette skal tages hensyn til; nemlig de allersvageste og de egentlige ofre i denne sag – børn og unge, som er anbragt under vores vinger.

Vi efterlyser en reel vilje til faglighed, vi savner, at forvaltningen lytter og påtager sig det ansvar, de via lovgivningen er pålagt.

Med Venlig Hilsen

Søren Mikkelsen fra Styregruppen for plejefamilierne i Randers Kommune.

 

Kommentarer