Ø. Bjerregrav

Stor opbakning til købmand i den gamle brugs i Øster Bjerregrav

Se billedserie Der var stor tilslutning til borgermødet i Bjerregravhallen torsdag i sidste uge, hvor de fremmødte kunne tegne anparter i det nye selskab, Bjerregrav Invest Aps, der, hvis planen lykkes, købe og istandsætte den gamle brugs-bygning, så en købmand kan flytte ind. Foto: Kaj Jespersen

Omkring 130 borgere var mødt op i Bjerregravhallen, og yderligere 155 fulgte med på live streaming, da Beboerforeningen for Øster Bjerregrav og Over Fussing torsdag i sidste uge holdt stormøde om en ny dagligvarebutik i byen.

Det var et sandt tilløbsstykke – fysisk som online, da Beboerforeningen for Øster Bjerregrav og Over Fussing torsdag i sidste uge havde kaldt til borgermøde om den nye butik, der skal afløse brugsen, der lukkede 31. juli efter kort varsel fra Coop.

Ved seneste borgermøde blev etableret to arbejdsgrupper: Gruppe 1, som arbejder på en hurtig løsning for genetablering af en ny butik i brugsbygningen og gruppe 2, som arbejder på en langsigtet plan om en helt ny butik et andet sted i lokalområdet.

Lykke Burmølle fremlagde først på vegne af gruppe 2 de overvejelser man har gjort sig med den langsigtede løsning. Her har man skitseret en femårsplan med en række milepæle, hvor den første er at finde en egnet byggegrund.

Lykke Burmølle fremlagde arbejdet med spor 2, der handler om en langsigtet løsning med en større butik med en anden placering i byen. Foto: Kaj Jespersen

Hun understregede i sit indlæg, at den langsigtede plan er afhængig af successen med den kortsigtede plan.

– Spor 1 er en forudsætning for spor 2, sagde hun.

Svend Aage Nielsen orienterede herefter om udviklingen med gruppe 1. Her har man allerede stiftet et selskab, Bjerregrav Invest Aps, med CVR nummer, bankaftale, revisor og advokat. Man har også fået forhandlet en købspris med Coop, som vil sælge deres andel af brugsbygningen til 400.000 kroner. En rigtig god pris, ifølge Svend Aage Nielsen.

Gruppen har også lavet et budget, der lyder på 1,5 millioner, som for hovedparten går til renovering og indkøb af nyt inventar til butikken.

Gruppen har også haft indgående forhandlinger med Dagrofa, som også var til stede ved mødet. Projektchef Hans Meldgaard fortalte om  Min Købmand konceptet, som egner sig til byen, både i forhold til butikkens størrelse og omsætningspotentiale .

Tilhørerne – både off- og online – havde mange spørgsmål, men generelt var der en positiv stemning og opbakning til det nye købmandskoncept.

– Jeg synes, vores prospekt blev taget godt imod, og vi fik tegnet 3 anparter allerede samme aften, fortæller  Svend Aage Nielsen.

Der var mange deltagere til borgermødet i Bjerregravhallen torsdag i sidste uge. Men endnu flere fulgte med på computeren, da mødet af corona-hensyn blev live streamet hele aftenen. Foto: Kaj Jespersen

Kommentarer