Randers by

Søren Pind fik gode råd på Erhvervsakademi Dania

Cirka 100 studerende fra EA Dania Randers, samt Silkeborg, Skive, Hobro og Hadsten deltog i debatten med Søren Pind.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) besøgte torsdag eftermiddag Erhvervsakademi Dania i Randers. Her havde han inviteret eleverne til debat.

Forud for mødt havde ministeriet stillet eleverne følgende spørgsmål: Får du nok ud af undervisningen? Ruster din uddannelse dig til fremtiden? Brug for mere kritisk sans og dannelse i kampen mod fake news?

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V).

Det var en oplagt minister, som lagde op til debat i akademiets auditorium, hvor studerende fra Silkeborg, Skive, Hobro og Hadsten var kørt til Randers, for at deltage i debatten.

Mødet indledtes med en fællessang. En operasanger og pianist sang og spillede for til sangen »En Lærke letted.«

I oplægget sagde Søren Pind blandt andet, at vi ser ind i en fremtid, hvor uddannelsesforløbet bliver forkortet, men med flere uddannelsesforløb over et helt liv. Han forklarede, at det stiller spørgsmålet om hvilke kompetencer de uddannelsessøgende skal have, og som arbejdsmarkedet vil forvente.

– En kombination af kreativitet, rummelig forståelse, forståelsen af menneskelige relationer, etnisk forståelse samt evnen til at tænke abstrakt og få den gode idé skal sætte os i stand til at beherske teknologien, i stedet for at teknologien hersker over os, konstaterede Søren Pind.

Efter indledningen havde de studerende mulighed for at stille spørgsmål, og spørgelysten var stor. Halvdelen af de otte spørgere studerede optik. Det fik humoren frem i ministeren:

– I optikstuderende er jo bare kommet for at glo på mine briller. Det er ham med øjet, spøgte han med henvisning til, at han har et glasøje i det højre øje og en brillestyrke på 9,75 på venstre øje.

Én af spørgerne var Helen Skov Axelsen, som studerer professionsbachelor i optik. Hun ville vide, hvorfor der kun er faglige eksamener, når ministeren mener, at det menneskelige er så vigtig.

– Jeg føler ikke, at jeg fik noget svar, erklærer hun, og selv om ministerens embedsmænd noterede ned, er hun heller ikke sikker på, at han tager det alvorligt.

– Nogen af hans egne kriterier er jo, at han gerne vil have mere fokus på at man skal kunne arbejde med mennesker, påpeger Helen Skov Axelsen.

Optikstuderende Helen Skov Axelsen. Foto: Randers Netavis.

Hun er ikke enig med ministeren i, at undervisningen ikke kan kvalitetsmåles.

– Når det gælder optikuddannelsen burde det være let. Der er to optikerskoler i hhv. København og Randers. Man kan blandt andet se på, hvad de gør ens og notere sig de forskellige outputs, og så besvarer vi et hav af spørgeskemaer omkring kvaliteten, fastslår hun.

Heller ikke et spørgsmål om hvorvidt det er et problem for lærerne, at de føler, der ikke er tid til at rette opgaver, hvorfor de studerende ikke får noget feed back. Også her svarede ministeren, at han mangler målinger, som kan dokumentere problemet.

Helen Skov Axelsen kommer selv fra Sjælland, og måtte inden studiestarten beslutte sig for hvor hun ønskede at studere. Hun valgte Randers ud fra skolens faciliteter, og det har hun ikke fortrudt.

Om årsagen til Søren Pinds besøg i Randers, svarede han:

– Jeg er på kvalitetsjagt. Det er rart for mig at høre, de studerende og personalet fortælle hvornår de synes undervisningen er god eller dårlig. En faktisk måling af kvalitet i uddannelsen findes ikke, og det kunne jeg godt tænke mig at få, så vi ved, hvad vi får for pengene, sagde Søren Pind.

– Du talte meget om faglighed og kvalitet i undervisningen. Hvordan hænger det sammen med, at der skæres ned i antallet af undervisningstimer?

– Det vil jeg kunne svare på, hvis jeg vidste, at der er en direkte sammenhæng, men vi ved det ikke. Jeg har en formodning om, at én time er bedre end nul timer, men om 13 eller 15 timer er bedst, eller om vi skal lære eleverne selvstudier i højere grad end i dag, det ved vi ikke. Derfor må vi sætte os for at undersøge det, og derved kan jeg bruge pengene mere, forklarer ministeren, og tilføjer, at hvis det viser sig, at kvaliteten i undervisningen er afhængig af flere timer, vil han være parat til at se på det.

Søren Pind karakteriserede mødet på Dania som givtigt, og pointerer, at de embedsmænd som følger ham i hans rundrejse, skriver alle brugbare forslag ned, som kommer fra elever og lærer. Der vil komme en politisk opsamling på det, som han vil benytte i det politiske arbejde.

Mødet sluttede med, at kommunikations medarbejder i uddannelses- og forskningsministeriet Susse Holst, bad samtlige studerende om at svare på nogle spørgsmål via deres mobiltelefoner.

52 af de ca. 100 tilstedeværende studerende svarede ja til, at de får nok ud af deres uddannelse, mens 19 svarede nej. 9 svarede ved ikke.

Erhvervsakademi Randers tilbyder uddannelse til handelsøkonomer, markedsføringsøkonomer, produktionsteknologer, serviceøkonomer, optometrister og bachelor i hospitality.

Besøget i Randers var et led i en turné rundt til de 8 erhvervsakademier i landet.

Kommentarer