Harridslev

Skandaløs svigtende politisk beslutningskraft bag Kraftcenter Korshøj

Igen handlede det om jord under behandling af Kraftcenter Korshøj på det overståede møde onsdag aften i Sundheds, Idræts – og Kulturudvalget.

På tolvte år forsøger en række ildsjæle i Harridslev og omegn at udvikle området og landsbyen til et attraktivt sted at bo. Ikke bare nu, men også for fremtidens familier, børn og unge. Omdrejningspunktet er idrætsklubben SMIFF09, som har den enkle filosofi: Der skal være et aktivt liv og tidssvarende idræts-, kultur- og mødefaciliteter, for at folk tilvælger Harridslev fremfor et andet sted.

Fra den spæde idé har Kraftcenter Korshøj udviklet sig til at være en ambition om, at faciliteterne omkring hallen skal være et multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i Landsbyklynge Kronjylland.

Men selvom de optimistiske idrætsfolk i Harridslev givetvis er i god form, har det været mere end op ad bakke, når det har drejet sig om at få udmøntet konkret og reel beslutningskraft i Randers Byråd.

Et flertal i den tidligere byrådssamling har ganske vist bevilget 2,5 milllioner kroner til Kraftcenter Korshøj. Yderligere 2,5 millioner kroner er tidligere bevilget til renovering af klubhuset i nabobyen Albæk, men senere flyttet over i puljen til Kraftcenter Korshøj.

I Korshøj projektet indgår, at der skal anlægges nye fodboldbaner, men hidtil har det ikke været muligt at købe lidt af jorden fra de omkringliggende landmænds marker.

I sidste uge så det så endelig ud til, at en ny mulighed kunne realisere planerne. Her gav Randers Nordre Provsti, som en gave sendt fra himlen, nemlig grønt lys til at udforpagte noget af kirkens jord til idrætsklubben. Formalia skulle dog lige gennem Sundheds, Idræts – og Kulturudvalget og i sidste ende gennem byrådet.

Men Nej!

På udvalgsmødet i Sundheds, Idræts – og Kulturudvalget i aftes den 6. februar kom den eneste opbakning til at komme videre, og få realiseret Kraftcenter Korshøj fra de to Venstre stemmer i udvalget. De øvrige partier i udvalget stemte muligheden om forpagtning af kirkens jord ned, inklusive Dansk Folkeparti, som ellers tidligere har bakket om om projektet.

En lille dør er måske alligevel åbnet på klem, idet et forslag fra Venstre om at klubben selv kan forhandle med de tilliggende landmænd om køb af jord ikke blev stemt ned på udvalgsmødet.

Fra Venstre lyder det efter udvalgsmødet:

– I Venstre siger vi ja til Kraftcenter Korshøj, og støtter de mange frivillige, der arbejder for projektet og de mange borgere, der vil få gavn af kraftcenteret. Vi håber at der kan komme et flertal for, at de i det mindste kan få lov til selv at købe jord til projektet. For Venstre er det vigtigt at støtte udviklingen i Harridslev, der er et velfungerende lokalsamfund, siger Christina Kjærsgaard (V) medlem af Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget.

– Det er også vigtigt, at de mindre landsbysamfund fortsat har aktiviteter, og derfor stillede vi sammen med DF også et forslag om, at der optages en dialog med Landsbyklyngen Kronjylland med ønsket om at støtte nye idrætsfaciliteter i Albæk , siger formand for udvalget, Louise Høeg (V) og fortsætter:

– Ønskescenariat for Venstre er, at Socialdemokraterne også vil bakke fuldt op om Kraftcenter Korshøj og dermed anerkende det store arbejde, som de frivillige i en mangeårig periode utrætteligt har arbejdet for”.

I Venstre håber man dermed stadig på at et byrådsflertal kan finde en fælles løsning, der vil kunne gavne hele området.

I Styregruppen for Kraftcenter Korshøj er man ganske enkelt rystede. Jesper Honoré Lund Sørensen, som er medlem af Styregruppen skriver efter mødet blandt andet på sin facebook side:

Vi er dybt rystede – men i SMIFF09 står vi sammen!

I SMIFF09 har vi mange gode værdier som vi også forsøger at sende videre til vores unge medlemmer. ”Laver man en aftale – så er det en aftale”.

Vi holder vores del af aftalen – det forventer vi også I politikere gør!

Hvorfor skyder I politikere os til hjørne når I beder os om at gøre så stort et stykke arbejde? Hvem er det I ønsker at tilgodese? 

Brugere og spillere det er nu I skal stemme med jeres ord – politikerne er ved at springe fra vores aftale!

Kommentarer