Debat og politik

Skalsådalens Sportsfiskerforening: Få nu gjort noget ved vandstanden

Oversvømmet Skals Å, 2016. Arkivfoto

Debatindlæg af Kim Agerholm. Formand for Skalsådalens Sportsfiskerforening.

I forlængelse af Just Bach Andersens indlæg på vegne af Skals og Vorning Ålaug i ugeavisen Landsbyerne samt Viborg og Randers Netavis i uge 52 2017 har jeg fået mange henvendelser, fordi vi i Skals Ådalens Sportsfiskerforening støtter lodsejerne i deres indlæg.

Læs også: Lodsejer langs Skals Å: Omvendt logik med vandafledningen

Tillad mig hermed at forklare vores enighed i lodsejernes synspunkter.

Når Just Bach Andersen, skriver at, åen burde grødeskæres i fuld bredde, er vi (Skalsådalens Sportsfisker Forening) faktisk helt enige.

Åen bliver og er blevet skåret i 1-2 render de sidste mange år. Noget der har gjort at, vi har meget svært ved at fiske i åen. Vandplanten, der kaldes ’Pindsvineknop’, har nemlig bredt sig i åen de senere år, og de render, der bliver skåret af kommunens folk, bliver hurtigt fyldt med pindsvineknop igen. Pindsvineknop kan vokse mere end 10 cm om dagen.

Vi kan se at, vandhastigheden bliver sat yderligere ned (den er ret langsom i forvejen) af denne type grødeskæring.

Vi oplever også, at vandstanden i åen er steget voldsomt.

Store dele af sommeren er det umuligt at komme ud til åen og fiske i almindelige gummistøvler. Vores juniorer og de lokale børn skal have waders på for at komme ud til åen, og det er altså ikke helt ufarligt, skulle jeg hilse at sige…

Den høje vandstand gør også, at de mange moser tæt på åen løber over, og åen bliver nærmest en del af moserne i dalen. Dette gør så også, at der kommer endnu flere gedder i åen. Det er selvfølgelig fedt, men det kan gå ud over havørredbestanden. En havørredbestand der i forvejen ikke har det for godt.

Skalsådalens Sportsfiskerforening har adgang til fiskeri i flere moser i området omkring Fårup. Men fiskeriet har været helt umuligt de sidste år, fordi moserne ikke kan komme af med vandet, da vandstanden i åen er så høj.

Så det er altså ikke kun landbruget, der har problemer med vandstanden i åen. Jeg ved også, at der er en virksomhed i Fårup der har problemer med den høje vandstand, fordi at deres afvandningskanal ikke må renses og vedligeholdes.

Man skal også huske på, at der er forskel på de forskellige åer.

Skals å løber langsomt. Den er grumset og uklar, og der er mudderbund over det meste af åen. Så åen er slet ikke et naturligt opholdssted for ørredsmolt. Hvis man skulle sammenligne Skals Å med Simested Å, er det jo 2 fuldstændig forskellige åer. Hvad der er rigtigt det ene sted er ikke nødvendigvis rigtigt det andet sted.

Når Just skriver at åen graves op, er det ikke sådan, at jeg ryster over det hele. Skals Å er ikke Simested Å, og skaden ved at grave er måske ikke den samme, som hvis det var Simested Å.

Det vigtigste er at de små tilløb forbliver uberørte og det er Lodsejerne (alle dem jeg har kontakt med) faktisk helt med på.

Jeg har kontakt til en lodsejer. Han har i mange mange år haft kreaturer og heste til at afgræsse ved åen.

Nu!? Vandstanden er så høj, at det elektriske hegn slår fra, og kreaturerne kommer ud af indhegningen.

Nu!? Kreaturer/heste, der går tæt ved åen og græsser, står i vand til knæene – og det er ikke godt for dyrevelfærden.

Så nu har lodsejeren flere problemer: Hvor skal dyrerne nu græsse henne? Lodsejeren risikerer at miste sit afgræsningstilskud til jorden, så hvem skal nu betale for de udgifter, lodsejeren har dækket med de tilskud?

Så hermed en offentlig opfordring til vandløbsmyndighederne langs Skals Å (– den uofficielle opfordring har de fået flere gange… ):

Få nu gjort noget ved vandstanden i Skals Å.

Klip/skær grøden 3-4 gange årligt. Hold de render, der bliver klippet, rene så de virker, og åen selv kan grave sig dybere. Fjern det sand, der har lagt sig på uhensigtsmæssige steder. Lav sandfang og hjælp åen tilbage til gamle slyng.

Til sidst og ikke mindst, hjælp lodsejerne.

Kommentarer