Debat og politik

SF: Der skal handles NU på Huset Nyvang

Debatindlæg af Rosa Lykke Yde. Medlem af Randers Byråd for SF Randers. Formand for Socialudvalget

Jeg glemmer aldrig da jeg så TV2s dokumentaren “Plejehjemmene bag facaden”. Her fik vi for første gang et reelt indblik i, hvordan der bliver begået systematisk omsorgssvigt på Huset Nyvang. 

Det blev en sag af de helt store, en sag der betød, at Randers Byråd satte en langt række tiltag i gang. Her under en stor tilbundsgående undersøgelse af hele ældreområdet. 

Længe forlød det, at det gik fremad og, at man var ved at få styr på forholdene. Men så… 

Så kom Styrelsen for Patientsikkerhed på besøg for at foretaget et tilsyn. Et borgerrettet tilsyn hvor styrelsen blandt andet så på beboernes trivsel, værdighed og livskvalitet. Det gav anledning til hele 14 påbud! 

Påbud der peger på, at der fortsat er alvorlige problemer på Nyvang. Derfor SKAL der handling til, og der skal handling til NU. Alle partierne i Randers Byråd, står heldigvis sammen om det ønske. Det er jeg glad for. Det er, i min optik, en for alvorlig sag til det sædvanlige politiske fnidder i Randers Byråd. 

Partierne foreslår sammen at kommunaldirektøren får ansvaret for, at der lynhurtigt udarbejdes en handleplan. -Og at handleplanen indeholder overvejelser om personalesammensætning, ledelse på Huset Nyvang, og om der tilknyttes en ekstern bistand. Forslaget peger også på, at der skal i en periode tilføres flere ressourcer til Huset Nyvang, så det sikres, at de ældre får den hjælp og omsorg, de har brug for. 

I SF kan vi ikke leve med, at beboerne på Nyvang og andre steder vores kommune, ikke får den hjælp de har brug for. Jeg mener naturligvis at demente borgere og andre sårbare ældre har krav på, at vi behandler dem ordentligt, værdigt og omsorgsfuldt. 

Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt.

Kommentarer