Kultur og events

Se med under renoveringen af Det Gamle Rådhus

Se billedserie Her arbejder håndværkerene med sindig renovering af facaden på Det Gamle Rådhus fra 1778. Fotoserie: Jan Szwed.

Det Gamle Rådhus i Randers er fortsat pakket ind bag stilladser og net, mens håndværkerne arbejdet ihærdigt med en større renovering af den agtværdige bygning. Alt håndværk udføres efter de samme metoder, som man anvendte, dengang rådhuset blev bygget i 1778.

Randers Netavis var med “bag facaden” og som man kan i billedserien her i artiklen, går håndværkerne grundigt til værks.

I årenes løb er rådhusets facader løbende blevet repareret med forskellige mørtel- og malingtyper, og det har resulteret i fugtophobninger og revnedannelser i murværket. Det skal der gøres noget ved, og da rådhuset er en fredet bygning, er der skærpede krav til vedligeholdelsesmetoderne fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Derfor bliver facaderne nu renset helt fri for maling og puds. Herefter vil det bare murværk blive renoveret, og til sidst bliver facaderne pudset op igen med kalkmørtel og kalket efter de samme metoder som man brugte dengang, rådhuset blev bygget i 1778. Det vil bl.a. betyde at murværket kan “ånde” igen og komme af med den fugt, der bliver tilført fra undergrund og slagregn.

Ud over murværket, bliver alle vinduer renoveret. Her bliver al gammel maling fjernet, rådskader bliver udbedret, vinduesrammerne bliver malet med linoliemaling og alle vinduesbeslag vil ligeledes blive restaureret.

Efter planen skule Det Gamle Rådhus stå klar med nye facader i slutningen af oktober 2020, men undervejs blev det klart, at huset også skal have nyt tag. Derfor bliver hele renevringe forsinket..

Kommentarer