Se live-streaming fra Fussingø mandag kl. 17.15

Følg med i live-streaming mandag kl. 17.15, når miljøminister Lea Wermelin og borgmester Torben Hansen informerer om planerne i Fussingø skovene. Foto: Rune Engelbreth Larsen

Inden for få år skal Danmarks to første naturnationalparker stå klar. Her skal naturen have lov til at være natur – med store græssende pattedyr, urørte løvskove og masser af plads til, at vilde dyr og planter kan trives.

Følg med på streaming i dag på facebook.com/mfvmdk, når miljøminister Lea Wermelin og borgmester Torben Hansen informerer om planerne i Fussingø skovene.

Den ene af de nye naturnationalparker skal etableres ved Fussingø vest for Randers, hvor dele af de eksisterende statslige naturområder inddrages i naturnationalparkerne.

Miljøminister Lea Wermelin understreger, at borgere i lokalområdet skal inddrages i arbejdet med naturnationalparkerne og tager i den kommende uge hul på processen.

Ministeren har derfor inviteret til informationsmøder, hvor interesserede borgere kan høre om projektet, deltage på en virtuel skovvandring og stille spørgsmål om de kommende naturnationalparker. Møderne skulle oprindeligt afholdes som fysiske møder, men pga. covid-situationen streames de i stedet, hvor ministeren og borgmester Torben Hansen besøger området og fortæller om planerne.

– Vi skal passe bedre på vores natur, og i Danmarks to første naturnationalparker skal naturen have plads til at udvikle sig på mere naturlige præmisser. Her skal store græssende dyr være med til at skabe en afvekslende og spændende natur fuld af levesteder for andre dyr og planter, og samtidig give nye og spændende muligheder for, at man kan komme ud og opleve den vilde natur. Naturnationalparkerne skal også være de lokale borgeres. Derfor har jeg inviteret til et informationsmøde, hvor jeg kan få input til den videre proces. Selvom vi ikke kan afholde arrangementerne med fysisk fremmøde, er jeg sikker på, at vi kan få en god dialog online, siger miljøminister Lea Wermelin.

Der er samlet afsat 30 mio. kroner til at etablere de to første naturnationalparker. Dertil kommer midler fra puljen til urørt skov og EU LIFE-midler. Samlet set forventes de nye naturnationalparker at dække et område på i alt ca. 1.900 hektar.

Online informationsmøder

På møderne vil miljøminister Lea Wermelin fortælle om baggrunden for naturnationalparker og de foreløbige planer om den videre proces. Naturstyrelsen vil fortælle om området gennem en virtuel skovvandring.

Møderne har været annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside, hvor interesserede borgere har kunnet tilmelde sig fysiske møder. Pga. corona-situationen streames de dog på Facebook i stedet.

Fussingø: Arrangementet streames på Miljø- og Fødevareministeriets Facebook-side mandag den 28. september fra kl. 17.15 og varer omkring en time og femten minutter. Ud over ministeren deltager borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen. Følg med på facebook.com/mfvmdk.

Naturstyrelsen håber at kunne holde fysiske skovvandringer med interesserede borgere på et senere tidspunkt, når corona-situationen tillader det.

Kommentarer