Fårup

Så fik Fårupborgene deres cykelsti på Poppelvænget

Se billedserie Formand for Miljø- og teknikudvalget, Frank Nørgaard (DF), klippede snoren i samarbejde med John Frigaard Nielsen (til højre), der har stået i spidsen for arbejdsgruppen. Foto: Gitte Hagsholm

Flere års hårdt arbejde fra lokale ildsjæle blev forløst fredag eftermiddag 4. oktober, da en ny cykelsti- og gangsti blev indviet på Poppelvænget i Fårup.

Der var hejst flag og en trailer stod klar med forfriskninger, snacks og en til lejligheden særligt designet kage, fredag eftermiddag 4. oktober, hvor mange lokale borgere var mødt op for at fejre den store begivenhed, det var, at kunne indvie en helt ny cykel- og gangsti langs Poppelvænget.

Det har i mange år været et ønske fra Fårupborgerne at få en sikker vej for byens børn og borgere i almindelighed at færdes på langs Poppelvænget. Da man ikke kunne få politisk opbakning til projektet, gik man selv i gang med at finde en løsning, og lokale borgere i en aktivitetsgruppe under borgerforeningen sørgede for at skaffe midler til at få anlagt stien. Gennem borgeraktier og fondsmidler skaffede man penge til anlægsarbejdet, og det initiativkvitterede kommunen med ved at tilbyde rådgivning, ekspertise, asfaltarbejde og skiltning.

Projektet har fået stor opmærksomhed som et helt nyt ‘samskabelsesprojekt’ mellem Randers Kommune og Fårup og Omegns Borgerforening. Projektet blev også modtaget positivt hos Statens Cykelpulje, som har bidraget med 40 procent af midlerne til stien.

Indvielsen indledtes med en tale John Frigaard Nielsen fra arbejdsgruppen. Han fortalte blandt andet om de mange udfordringer, man havde været udsat for undervejs i processen. Og så rettede han  også en stor tak til de mange frivillige, der havde ofret mange timer i projektet og de, der havde støttet økonomisk. Han påpegede også de gode samarbejde, der havde været med kommunen for at få det til at lykkes, men ikke mindst den store opbakning, der har været til projektet – både lokalt og kommunalt.

Formand for Miljø- og teknikudvalget, Frank Nørgaard (DF), var inviteret til at indvie den nye cykel- og gangsti i Fårup, og han vægtede også i sin tale samarbejdet mellem lokale ildsjæle og kommunen.

– Det er beviset på at kommunen sammen med aktive, engagerede, lokale borgere kan lave nogle projekter, som kan få gavn for både store og små. Så stort skulderklap til alle de frivillige, de der har købt anparter, private virksomheder, der har støttet, entreprenører og kommunale medarbejdere, alle som har medvirket til at det her kunne lade sig gøre, sagde han og ønskede Fårupborgerne tillykke med den nye sti, inden han sammen med John Frigaard Nielsen klippede snoren  til cykelstien, som en masse skolebørn straks tog i brug.

Der var lavet en særlig kage i forbindelse med indvielsen af den nye cykel- og gangsti langs Poppelvænget i Fårup. Foto: Gitte Hagsholm

Kommentarer