Debat og politik

Randers Kommune får penge til ny cykelparkering ved Randers Station

Af Malte Larsen, Socialdemokratiet

Forligspartierne i Folketingets transportudvalg har netop behandlet en pulje, der skal forbedre parkeringsforholdene for cyklister. Puljen er en del af finansloven 2020.

Den består af 50 millioner kroner, og transportministeriet har nu udmøntet et tilskud på lidt mere end 26 millioner kroner til mere end 30 projekter rundt omkring i landet.

Blandt projekterne er etableringen af nye cykelparkeringspladser og en udvidelse af eksisterende cykelparkering ved Randers Station. Socialdemokratisk Folketingsmedlem Malte Larsen, der sidder i transportudvalget på Christiansborg, er rigtig glad for en pulje, der skal være med til at forbedre forholdene for cyklister i den kollektive trafik.

– Vi har haft fokus på at gøre det nemmere at skabe sammenhæng mellem cyklen og den offentlige transport. En del af den grønne omstilling vil være at få flere til at tage fremtidens elektriske tog og lette adgangen til togene. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu sætter gang i de mange projekter landet over – siger Malte Larsen, der specielt glæder sig over en forbedring af cykelfaciliteterne ved Randers station.

Ved Randers Station skal der etableres en ny cykelparkering og laves en udvidelse af eksisterende cykelparkeringsfaciliteter. Projektet lægger også op til en etablering af flexareal med parkeringsmuligheder for blandt andet ladcykler. Ansøgerne har været offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber, og ansøgerne skal selv stille med 50 procent af finansieringen.

Kommentarer