Randers midtby

Randers fortsætter i kultursamarbejdet i Region Midtjylland

Randers-borgmester Torben Hansen (S) glæder sig over, at det nye samarbejde i Regionen er kommet godt i gang, og han glæder sig til at opleve de første konkrete resultater. Arkivfoto.

Selv om Kulturhovedstadsåret 2017 er slut, arbejder Region Midtjylland og regionens 19 kommuner fortsat tæt sammen i det nye samarbejde Europæisk Kulturregion (EKR). Nu styrker Regionsrådet rammerne for det samarbejde.

Det sker med en beslutning om at målrette størstedelen af 5,8 millioner kroner fra regionens kulturbudget til projekter, der spiller sammen med eller styrker det nye samarbejde.

– Kulturhovedstaden viste os, at det skaber værdi for både borgerne og kulturinstitutionerne, når vi arbejder sammen. Derfor er det glædeligt, at det nye samarbejde er kommet godt i gang, og jeg glæder mig til at opleve de første konkrete resultater, siger formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland, Randers-borgmester Torben Hansen (S).

Også hos Fonden Aarhus 2017, der har opbygget og samlet de erfaringer, der nu er sikret nyt liv med den nye aftale, er der glæde og positiv forventning.

– Det har været en berigelse at opleve det meget frugtbare samarbejde på tværs af kommuner og kulturinstitutioner i kulturhovedstadsåret, og det har netop været en af de helt store styrker i projektet. Derfor er dette et fremragende initiativ til gavn for alle i hele Region Midtjylland, siger administrerende direktør i Europæisk Kulturhovedstad, Rebecca Matthews.

Regionen finansierer i forvejen EKR med 1,3 mio. kroner. Dertil kommer, at 2 mio. kroner fra kulturbudgettet, der er på i alt 9,72 mio. kroner, går direkte til at give kulturaktører international gennemslagskraft i projektet Genvej til Europa.

– Europæisk Kulturregion fastholder den store værdi, som Kulturhovedstaden skabte for både kulturaktører og borgere. Derfor er jeg glad for, at vi nu skaber endnu bedre mulighed for at det nye samarbejde kan blomstre på tværs af kommunegrænserne, siger formand for Regionsrådet, Anders Kühnau (S).

Kulturadgang til alle

De nye retningslinjer for kulturmidlerne gælder frem til 2019, hvor en ny Vækst og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland skal vedtages. Herunder på kulturområdet. Konkret betyder det, at kulturaktører og projekter, der søger om tilskud i 2018, i høj grav bliver målt på, om de bidrager til at styrke Europæisk Kulturregion.

Samtidigt fastholder politikerne dog mulighed for at støtte projekter, der på anden vis sikrer udvikling på tværs, skaber ny viden og/eller rummer samarbejde og internationalt udsyn. Det kan for eksempel være i krydsfeltet mellem kultur og sundhed, hvor kulturoplevelser har vist sig at kunne gavne udsatte og psykisk sårbare borgere.

– Regionens kulturpolitik skal bidrage til at give borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og mulighed for selv at engagere sig i kulturlivet, uanset hvor i regionen de bor. Det er ligeledes kernen i Europæisk Kulturregion, hvor vi og alle 19 kommuner samarbejder om at udvikle en region, som det er attraktivt både at arbejde og at leve, siger Anders Kühnau.

Kommentarer