Randers midtby

Randers FC vinder Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2018

Randers FC er vandt i weekenden Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2018 for blandt andet at udvise stor rummelighed og være med til at nedbryde barrierer og uvidenhed på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap.

I forbindelse med Dansk Handicap Forbunds 20. kongres i weekenden den 19. og 20. oktober modtog Randers FC Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2018.

Fodboldklubben får blandt andet prisen for den store rummelighed, klubben formår at skabe for sine medarbejdere.

– FC Randers er en anderledes fodboldklub forstået på den måde, at man bevidst har valgt at tage ansvar for at hjælpe dér, hvor der er behov for hjælp. Det kan være et ensomt ungt menneske, der har brug for netværk og job, eller det kan være et menneske med særlige udfordringer, der tilbydes en praktikplads i klubben, sagde Inger Steen Møller fra Dansk Handicap Forbund ved overrækkelsen.

– Det betyder rigtig meget for os at modtage denne pris. Følelsen af at vinde noget er jo rigtig stor. Og uanset om det er en kamp eller en medalje eller pokal, så fæles det her på samme niveau, lød det fra administrerende direktør i Randers FC Henrik Jørgensen efter modtagelsen.

Randers FC får prisen for deres arbejde i klubbens Jobakademi, som har som erklæret målsætning at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Det gør de blandt andet gennem et tæt samarbejde med Jobcenteret i Randers og virksomhederne i lokalområdet.

– Vi synes, det er rigtig dejligt, at der er nogle, der lægger mærke til det arbejde, vi gør. Der er 11 fodboldspilere på banen, men bag dem er der en stor organisation, som får organisationen til at køre. Vi nyder rigtig godt af nogle de mennesker, som har været eller er på kanten af arbejdsmarkedet, eller af folk med handicap. Hos os er der plads til alle, fortæller Henrik Jørgensen.

Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris er et symbolsk skulderklap til en virksomhed, som gør en aktiv indsats for at inkludere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.

Kommentarer