Randers by

Problem med overbelægning på Regionshospitalet skal løses nu

I den seneste tid har Regionshospitalet i Randers været i mediernes søgelys på grund af overbelægning. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen er der de seneste 4 år fjernet mindst 395 senge, hvilket næsten svarer til hver 11. seng.

I april måned viste en opgørelse, at der var en massiv overbelægning med 69 patienter mere, end hospitalet er normeret til. Det vil medlem af Folketinget Claus Kvist Hansen fra Dansk Folkeparti nu gøre noget ved.

Han har spurgt sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby (V), hvad hun vil gøre for at sikre, at der ikke sker overbelægning på Regionshospitalet i Randers.

Ministeren forklarer, at den tidligere Venstre-regering sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti i 2016 aftalte en handlingsplan for de ældre medicinske patienter, hvor der blev afsat 1,2 mia. kroner i perioden 2016-2019 og herefter varigt med 300 mio. kroner om året til en samlet indsats for at modvirke overbelægning og skabe bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen for ældre medicinske patienter.

– Som en del af handlingsplanen indgik partierne en aftale om ”Akutpakken mod overbelægning” på sygehusene i februar 2016, som udmønter i alt 415 mio. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 50 mio. kr. årligt til konkrete indsatser, der skal medvirke til at reducere problemer med overbelægning, skriver ministeren i sit svar til Claus Kvist Hansen.

Samtidig gør Ellen Trane Nørby opmærksom på, at problemer med overbelægning primært skal løses af regionerne:

– Jeg vil i den sammenhæng også understrege, at problemer med overbelægning først og fremmest skal løses lokalt i regionerne. Derfor drøftede jeg også overbelægningssituationen med Danske Regioner i de netop overståede økonomiforhandlinger, og der er enighed om, at sygehusene skal have styrket fokus på bedre anvendelse af ressourcerne, arbejdstilrettelæggelse m.m. for bl.a. for at reducere perioder med overbelægning på de medicinske afdelinger, oplyser ministeren i sit svar.

Til brug for ministerens besvarelse er Region Midt blevet bedt om en redegørelse for overbelægningen.

Region Midt oplyser, at overbelægningen skyldtes en hård influenzaperiode, hvor ekstraordinært mange patienter blev indlagt.

Situationen den dag i april betød, at flere patienter måtte flyttes til andre hospitaler i regionen.

Regionens Akutstyregruppe har i den forbindelse besluttet at nedsætte en regional arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til hvordan situationer med overbelægning håndteres. Det arbejde vil være færdigt inden oktober 2018.

Alligevel kunne TV Avisen forleden afsløre, at en mand afgik ved døden, mens han var indlagt på Regionshospitalet i Randers. Det skete mens der var overbelægning, og derfor havde personalet ekstremt travlt, og nåede ikke at reagere, da nogle pårørende forsøgte at tilkalde personale.

Derfor er Claus Kvist Hansen er ikke tilfreds med ministerens svar, og han kræver handling her og nu. Derfor vil han på ny rette henvendelse til sundsheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby.

– Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der sker dødsfald på grund af overbelægning. Personalet er i forvejen mange opgaver, og derfor skal der ske noget nu. Vi kan ikke vente på, at en arbejdsgruppe først skal komme med forslag, understreger Claus Kvist Hansen.

Kommentarer