Coronanyt

Personale i omsorgsområdet skal testes hver 2. uge

Test af personale på omsorgsområdet øges til hver 2. uge frem for hver 6., som ellers blev vedtaget fra uge 46.

Ifølge en national aftale skal alle medarbejdere på omsorgsområdet testes forebyggende for Covid-19, hvis de arbejder med mennesker, der er særligt udsatte for et alvorligt forløb. De forebyggende tests skal håndteres af omsorgsområdet, hvor der i uge 46 har været travlt med at oplære i at pode og teste og gennemføre den første test-runde. Normalt skal der testes hver 6. uge. Det er nu ændret til hver 2. uge.

“Vi handler efter en national samarbejdsaftale om smitteopsporing blandt de medarbejdere, der arbejder med mennesker, som er særlig udsat for et alvorligt forløb med covid-19. Der er tale om tests, som er forebyggende. Vi gennemførte første testrunde i uge 46 i forbindelse med oplæring af medarbejdere, og vi fandt heldigvis ingen symptomfrie positive,” fortæller Maja Andersen, fra Randers Kommunes sundhedsfaglige Corona-hotline.

Hidtil har det været oplyst fra nationale myndigheder, at der skal testes hver 2. uge, når incidenstallet er over 20. Det tal har Randers ligget over i længere tid. Men det er alene Styrelsen for Patientsikkerhed, der afgør, hvornår der skal skrues op for testhyppighed. Årsagen til at test nu skal være hver 2. uge er, at Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer det af to årsager: Smitteudbruddet på Plejecentret Solbakken, og at der ses flere smittede blandt de +50-årige som typisk er en aldersgruppe, der ofte besøger ældre på plejecentre. Randers Kommune er blandt de sidste i Region Midtjylland, der nu skal teste hyppigere.

Fra onsdag den 25. november var logistikken med podningsmateriale og et antal oplærte medarbejdere på plads på ældrecentrene, og nu går arbejdet med hyppigere tests for Covid-19 i gang.

“Medarbejderne på omsorgsområdet tager hver dag en række forholdsregler for at undgå, at beboere og borgere bliver smittede. De forebyggende tests er endnu et bidrag til, at vi i videst muligt omfang undgår smittesituationer. Og der er stor anerkendelse til vores medarbejdere for så hurtigt at have taget en ny opgave på sig med at lære at pode og teste og blive testet. Det er en stor manøvre, når godt 2000 medarbejdere skal testes hver 14. dag,” siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør og leder af kommunens krisestyregruppe.

Samtidig følges situationen på Solbakken nøje.

“Vi er sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed i tæt dialog med Solbakken om, hvordan de bedst håndterer situationen. Ligeledes er vi opmærksomme på, at centeret hele tiden har en forsvarlig drift midt i en tid med både smittede beboere og medarbejdere, ” siger Jesper Kaas Schmidt.

De forebyggende tests, som omsorgsområdet selv står for, kan ikke erstatte de almindelige tests som foretages på testcentre og gennem egen læge.

Kommentarer