Erhverv

Nyt netværk for fagrelationer og karriere mødes på Memphis Mansion

 

Det sociale medie LinkedIn går analogt onsdag 19. august, når det bliver til LunchIn.

To initiativtagere fra iværksættermiljøet i Randers inviterer til foredrag, hvor deltagerne bliver skarpe på at netværke over burgere og milkshakes.

Konceptet LunchIn har spredt sig til mange andre lande, og grundtanken er at omsætte digitale kontakter i LinkedIn til personlige relationer In Real Life. I LunchIn Randers planlægger folkene bag at holde et møde en gang om måneden.

Pernille Glad fra LunchIn Randers siger:

– Til hvert møde inviterer vi en særlig gæst, der kommer med et fagligt oplæg. Den første gæst bliver LinkedIn eksperten Nanna Sondrup, der fortæller med udgangspunkt i egne erfaringer.

Nannas emne onsdag 19. august er en introduktion til, hvordan du bruger det sociale medie LinkedIn som redskab til at skabe mærkbare resultater for din forretning eller karriere, og om hvordan den gode historie bliver skabt på nettet.

De to initiativtagere, Eske Thøgersen og Pernille Glad, har en klar mission med LunchIn Randers. De mener begge, at Randers har mange spændende idemagere og iværksætter, der kunne knyttes tættere sammen.

– Folk i en idefase kan få stort udbytte af et netværk med konstruktiv feedback, så deres drømme kan få luft under vingerene. Det mål bidrager vi gerne til gennem et uformelt og åbent netværk – siger Eske Thøgersen.

Selve foredraget er gratis under forudsætning af bestilling af mad. Alle deltagere bestiller for egen regning, hvad de ønsker at spise og drikke. Under middagen er der rig lejlighed til at træne relationsmusklerne og få fisket en ny kontakt eller to.

Nærmere information og oplysninger om tilmelding findes på Lunchintra.net under Randers. Arrangementet starter kl. 17 og slutter kl. 19.

 

Kommentarer