Ålum

Nyt å-lav vil kæmpe lodsejernes sag omkring Nørreå

Lodsejere langs Nørreåen er udfordret af forhøjet vandstand. Nu danner man et ålav for arbejde for en løsning. Fremsendt foto

Problemerne og frustrationerne for lodsejerne langs Nørreåen, der løber fra Viborg-søerne til Fladbro ved Randers, stiger i takt med vandstanden. Nu stifter man et ålav til at at arbejde for en løsning.

Mængden af vand i Nørreåen betyder, at tilstødende marker ikke længere er anvendelige til afgrænsning og drift af landbrug. Det er baggrunden for, at en række lodsejere i Nørreådalen nu går sammen og stifter et vandløbslav. Håbet er at få løst problemet omkring Nørreå og forbedre miljøet i ådalen. I øjeblikket er skitsen til et revideret vandløbsregulativ på tegnebrættet ved de involverede kommuner.

– Gennem mine fyrre års erfaring med landbrug i engene er vandstanden i området steget. Man sår i foråret for at høste i efteråret, og det kan vi ikke længere. Det er også blevet vanskeligere at have dyr på græs på grund af vandmængden. Det er ekstremt og skyldes i høj grad vandløbsregulativet fra 2004, der forårsager manglende vedligeholdelse og forringer gennemstrømningen på flere måder, siger initiativtager til ålavet, Steen Rasmussen.

Han påpeger, at op mod 4000 hektar land i Nørreådalen pt. er på vej ud af drift.

Målet i det kommende Nørreålav er at få øget gennemstrømningen i åen ved at kigge på vandafledning og vedligeholdelse, og ideen har opbakning fra foreningen Danske Vandløb, der organiserer danske vandløbslav.

– Jeg kan kun opfordre lodsejerne til at stifte et ålav. Det gør dem politisk stærkere, og de kan handle mere effektivt. Det er en vigtig ting at snakke ideer med andre mennesker og udvikle tanker på samme område. Det ender i en bedre løsning end at sidde med det selv, siger formand Helge Danneskiold-Samsøe.

Han peger på, at lodsejerne samlet kan skabe råderum til den slags kræfter, det kræver i forbindelse med Nørreås situation.

– En af de fantastiske ting ved et ålav er, at man får økonomisk styrke. Så er der mulighed for at hyre en rådgiver, der kan arbejde med problemstillingerne ved Nørreå, siger formanden.

Etableringen af Nørreålav støttes også i det kommunale. Organisering af tilstødende lodsejere af Nørreå er nemlig en fordel forud for udarbejdelsen af et revideret vandløbsregulativ, der erstatter det nuværende fra 2004.

– For os er et Nørreålav givtigt. Det giver os én part at snakke med frem for en lang række lodsejere. Det er meget nemmere for os at organisere og administrere på den måde. Det er især en stor hjælp, eftersom vi er gået i gang med et udkast til et nyt vandløbsregulativ for Nørreå i samarbejde med Favrskov og Randers kommuner, udtaler civilingeniør Karina Amdi Sørensen fra Teknik & Miljø ved Viborg Kommune.

Stiftelsen af Nørreålav sker ved en generalforsamling på onsdag 27. september klokken 19 i Løvskalhus på Løvskal Landevej 18, i Løvskal.

Der indledes med informationsmøde, og formand for Landboforeningen Kronjylland, Christian Jensen medlem af bestyrelsen for Danske Vandløb, Hans de Neergaard, samt Karina Amdi Sørensen fra kommunen taler alle ved generalforsamlingen.

Alle lodsejere med arealer tilstødende Nørreå opfordres til at deltage.

Kommentarer