Randers by

Nu skal borgerne høres om trafikken i Randers midtby

Randers Byråd valgte på sit møde mandag den 19. marts at sende en række mulige initiativer til en bedre trafikafvikling i Randers Midtby i høring.

De unikke gadeforløb mellem de gamle bygninger fra middelalderen giver i dag store udfordringer for de forskellige trafikanter, der færdes der. Det bliver hurtigt en ”kamp om arealerne”, hvor fodgængere, cyklister, biltrafik og butikkernes vareudstillinger kæmper om pladsen i de smalle gaderum.

”Det er derfor vigtigt at der gøres en indsats både for at byens borgere og gæster oplever, at gågaderne i Randers Midtby er hyggelige, at det er trygt at færdes til fods, og samtidig at der er mulighed for at ankomme i bil eller bus,” hedder det blandt andet i det notat som byrådet nu sender i otte ugers høring.

Notatet omtaler en række principper for, hvordan trafikudfordringerne kan håndteres i fremtiden.

Principperne omhandler blandt andet, hvordan biltrafikken kan reguleres ved at lukke Torvegade mellem ”Sløjfen” og Kirkegade. Busser og taxaer vil stadig kunne få adgang. Biltrafik vil stadig være tilladt fra Vestervold helt ind til Middelgade og tilbage igen. Ligeledes vil trafikken i Sløjfen være uændret, så der kan køres igennem fra Østervold til Dytmærsken. Den uvedkommende gennemkørende trafik gennem gågaderne mellem Vestervold og Dytmærsken/Østervold hindres derimod.

Cykling er i dag tilladt i de fleste af gågaderne, og der skal etableres flere cykelparkeringspladser. De skal udformes sådan at de indgå i en forskønnelse af byrummene. Der skal også skabes flere hyggelige rum og pladser, der kan bruges til ophold.

Østervold opretholdes ifølge notatet med status som gågade, hvor der kan køre biler, men skiltningen skal gøres tydeligere. Flere principper nævnes i notatet, der kan læses på her på kommunens hjemmeside.

Udgifter til skiltning og eventuelle kampagner i forbindelse med nye tiltag kan afholdes af driftsbudgettet.

Når notatet har være i høring samles høringssvarerne, der sammen med notatet vil danne grundlag for udarbejdelse af et regulativ, der så igen skal til politisk behandling inden principperne kan træde i kraft.

Kommentarer