Foreningsnyt

Naturen skal være fremtidens forsamlingshus

Nordre Fælleds Venner inviterer til debat om naturen som mødested på deres årsmøde tirsdag 9. april kl. 19.

Her mødes foreningsfolk, politikere og andre interesserede til topmøde i ”Myretuen” på Nordre Fælled. Det store offentligt tilgængelige naturområde har med sin tætte beliggenhed til byen potentiale til at blive endnu mere kendt som et attraktivt sted at dyrke motion, slappe af eller gå på opdagelse.

Interesserede vil denne aften få mulighed for at komme med forslag til brugen af området og også høre om de nuværende muligheder. Der vil være et særligt indlæg om projektet ”Bevæg dig for Livet”, hvor Randers Byråd for nylig har godkendt en 5-årig aftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI. Aftalen betyder, at Randers bliver blandt de kommuner, der går forrest for at gøre Danmark til verdens mest aktive nation.

Af andre aktiviteter som eksisterer allerede nu, kan nævnes Parkrun, som er et brugerdrevet gratis motionstilbud. Der er naturaktiviteter for børnefamilier hver måned. Foreningen Den Glemte Legion laver rollespil. Hundeluftere på Nordre Fælled mødes til hyggeligt samvær. Andre mødes til hyggelig madlavning over åben ild eller er sammen om at dyrke grøntsager og andre nytteplanter.

Med Nordre Fælled som projektbase inviteres til medinddragelse på den fysiske byudvikling ved at skabe rum for konstruktive samtaler og inspirerende workshops, som bakker op om udvikling af borgerdrevne drømme og initiativer. Man mødes ved enden af Gl. Jennumvej. Tilmelding er ikke nødvendig.

Kommentarer