Randers By

Miljøundersøgelse for forlængelse af Ringboulevarden bliver sat i gang

Ringboulevarden udvides måske og vil kunne bære omkring 5000 biler pr. døgn.

En mulig forlængelse af Ringboulevarden mellem Hadsundvej og Udbyhøjvej er rykket nærmere. På mødet den 18. januar 2021 har Randers Byråd således bedt forvaltningen om at sætte gang i den lovpligtige VVM-undersøgelse af projektet.

Der kommer nu for alvor gang i forberedelserne af en mulig forlængelse af Ringboulevarden mellem Hadsundvej og Udbyhøjvej. Randers Byråd har nemlig besluttet at sætte gang i den lovpligtige VVM-undersøgelse, der skal afklare de miljømæssige konsekvenser ved projektet.

I forbindelse med budget 2021-2024 afsatte byrådet midler til at gennemføre VVM-undersøgelsen, og det er de midler, som byrådet nu har frigivet.

Et prioriteret projekt

Forlængelsen af Ringboulevarden er et af de prioriterede projekter i forslaget til Infrastrukturplan, da det vil sikre en bedre trafikbetjening af den nordøstlige del af Randers.

Projektet omfatter en ombygning af krydset Hadsundvej/Ringboulevarden samt forlængelse af Ringboulevarden mod øst fra krydset ved Hadsundvej til Udbyhøjvej. Her vil vejen slutte i et nyt signalreguleret T-kryds. Midt på strækningen kan der skabes forbindelse med nord til byvækstområder syd for Lem.

Bliver projektet gennemført vil vejen medføre en aflastning af Dronningborg Boulevard og af Udbyhøjvej. Vejen vil kunne komme til at bære en trafik på ca. 5.000 biler/døgn.

Med byrådets beslutning kan forvaltningen nu sætte gang i processen med at afklare forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet ved projektet. Processen skal give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat og for den endelige politiske beslutning om projektet.

Kommentarer