Langå

Langå midtby færdig til efteråret

Den nye midtby i Langå bliver grønnere og der indrettet opholdsområde på den lille plads mellem Fakta og Rema. Tegning byMunch

Byfornyelsen af Langå centrum er godt i gang. I øjeblikket arbejdes med et par økonomiske knaster, der har gjort det nødvendigt at tilskære projektet. Men forventningen er at midtbyen er klar til oktober.

Den nye pergola på Torvet i Langå er for længst på plads, og inden længe skulle den gerne begynde at grønnes. Pergolaen er en del af midtbyprojektet i Langå, der igen er en del af områdefornyelsen i byen. Landskabsarkitektfirmaet byMunch har udarbejdet et oplæg for midtbyprojektet, der blandt andet indebærer en ”grøn linje” fra Torvet over området ved Rema og Fakta til Byparken, og entreprenøropgaven er for nylig vundet af William Laursen A/S.

Det skriver Randers Amtsavis, der også fortæller at entreprisen lyder på cirka 2,3 millioner, og at den pris, selvom det lokale firma var billigst, alligevel er over budgettet. Derfor er det besluttet at tage poster ud for omkring 400.000 kroner, fortæller projktkoordinator Mia Nørlund Jensen, Randers Kommunes planafdeling.

Nogle gadelamper med en grafisk, visuel effekt er for eksempel droppet til fordel for billigere lamper, der er i tråd med den kommende gadebelysning i Bredgade. Også legeredskaberne er foreløbigt skåret fra. Foreningen Langå i Udvikling håber dog at kunne fundraise til et legetårn og bænke.

Midtbyprojektet er et af de fire projekter, der har fået del i de 12. millioner, Langå i starten af 2014 fik til områdefornyelse. I den udviklingsplan, der for to et halvt år siden blev udarbejdet på baggrund af borgermøder og et stort lokalt engagement, var der fokus på en sammenhængende, mere grøn, aktiv og trafiksikker bymidte med muligheder for ophold og aktiviteter.

Når en digital informationsskærm ved Væthvej, rådgivning, pergolaen på Torvet og legetårnet i Byparken regnes med, er budgettet for midtbyen på 3 millioner.

 

Kommentarer