Randers midtby

Midlertidig omlægning af trafik og busser på Fladbrovej

Kontaktoplysninger: Ole Søby, Projektleder, Vandmiljø Randers A/S – olso@vmr.dk – 38411238. Pressefoto.

I forbindelse med anlæggelse af en ny fjernvarmeledning og regnvands- og spildevandsledning lukker Verdo Varme og Vandmiljø Randers midlertidigt Fladbrovej i begge retninger ved Niels Ebbesens Vej. Lukningen af Fladbrovej sker fra torsdag den 27. september om aftenen til tirsdag den 2. oktober om morgenen. Trafikken bliver lagt om ad Gl. Viborgvej og Kjølvejen i begge
retninger.

Trafikanter, der benytter Fladbrovej, vil fra på torsdag skulle køre ad andre veje. Et gravearbejde fra både Verdo Varme og Vandmiljø Randers betyder, at Fladbrovej midlertidigt lukkes, og trafikken omlægges ad Gl. Viborgvej og Kjølvejen i begge retninger. Omlægningen af trafikken sker fra torsdag den 27. september kl. 18 til tirsdag den 2. oktober kl. 6. Det oplyser Verdo Varme og Vandmiljø Randers i en fælles pressemeddelelse.

På blot fem dage skal de to lokale forsyninger nå at krydse Fladbrovej med tre ledninger. For at det kan lykkes inden for tidsrammen, arbejdes der døgnet rundt.

– Vi har valgt at arbejde i døgndrift for at sikre, at de trafikale gener bliver mindst mulige. Vi er godt klar over, at beboere tæt ved gravearbejdet kan opleve gener, fortæller projektleder fra Verdo Varme, Allan Amby.

– Lukningen af Fladbrovej i begge retninger er den hurtigste løsning, og det giver vores entreprenører tid og plads til at arbejde mere effektivt. Ved at lægge arbejdet hen over en weekend, sikrer vi, at det nødvendige gravearbejde giver færrest
trafikale gener, siger Ole Søby, projektleder ved Vandmiljø Randers.

Vandmiljø Randers har som forstadie til den kommende separatkloakering i Neder Hornbæk anlagt ny spildevands- og regnvandsledning i Niels Ebbesens Vej. Krydsningen af Fladbrovej er første etape, og trafikanter på Fladbrovej kan forvente, at vejen senere hen i en periode indsnævres, da kloakarbejdet skal videre fra krydset Niels Ebbesens Vej ad Fladbrovej.

Kommentarer