Debat og politik

Lodsejer langs Skals Å: Omvendt logik med vandafledningen

Arkivfoto: Nicklas Middelhede

Debatindlæg af Just Bach Andersen, Nørbæk. Medlem af Skals og Vorning Ålaug.

I Landsbyerne (og Randers Netavis) d. 19/12 kunne man læse, at Naturstyrelsen og Randers Kommune vil hæve vejen ved Fussingø grundet vedvarende problemer med oversvømmelse og heraf følgende klager fra borgere/brugere i området. Kommunen og Naturstyrelsen begrunder de gentagne oversvømmelser med forhøjet vandstand i Fussingø Sø grundet klimaforandringerne.

Vi, skatteyderne, river os nok engang i håret og har ondt i baglommen og ser måbende på dette spild af midler, der IKKE løser problemet men bare sætter et plaster på et åbent benbrud.

Der kommer større nedbørsmængder – javel! Søen kan ikke afvande de stigende mængder hurtigt nok via bl.a. Skals Å – javel! Og vejen står jævnligt under vand – javel! Så langt så godt.

Vejen er givetvis også sunket ad åre, da en vedvarende vandmætning uafvigeligt vil føre forsumpning og bortskylning af vejkassen med sig.

Hjælper det så at hæve vejen? Til dels – ja. For en stund i al fald. Indtil det nye materiale også er forsumpet og skyllet bort med badevandet i Fussing Sø.

Men ligesom i resten af klimatilpasningsdebatten og i debatten omkring oversvømmelser andre steder i Skals Ådalen så bruger Randers og Viborg Kommuner simpelthen pengene de forkerte steder og løser ikke problemer, men dækker dem højst af for en stund.

Hvis man nu tilpassede Skals Å’s vandafledningsevne til at tage de øgede nedbørsmængder fra bl.a Fussing Sø og til at tage øget vandtilledning fra forsinkelsesbassiner o.lign. og sikrede at udløbet til bunden af Hjarbæk Fjord var frit (der ligger pt. en sanddyne godt 100 m ved udløbet og spærrer og holder vandet inde i åen), og at dæmningen ved Hvalpsund også kun holdt vand UDE af Hjarbæk Fjord og ikke INDE i fjorden, ja så kunne man måske sikre at denne uundgåelige degenerering af lavtliggende veje skulle koste bøvl og skattekroner hver 5-10 år forskellige steder i de to kommuner?

Ligesom ved Fussingø så ligger den nye cykelsti i Nørbæk til 5 millioner kroner også jævnligt under vandspejlet. Den er vel ikke projekteret til at stå i blank vand 3-4 måneder om året?

Så kære ansvarlige forvaltninger/kommuner. Det I i årevis har sparet på ordentlig åvedligehold kommer nu lige så stille tilbage som øgede udgifter på reparationer på lavtliggende veje rundt omkring. De penge er I nødt til at bruge nu, hvis I da ikke vil lukke vejene? Men spar Jer bøvlet i fremtiden og dimensionér Skals Å’s (og de andre vandløb i kommunerne) kommende nye regulativ så den faktisk kan bortlede de stigende vandmængder til alles, ikke mindst de skattebetalende borgeres, tilfredshed.

Rens åbunden op for sand, pindsvineknop o.a. invasive arter. Klip HELT ind til brinken,  mindst tre gange årligt og hold bunden vedlige så ny tilsanding undgås og etablér grus- og gydebanker til glæde for sportsfiskere og fiskeyngel.

En stor udskrivning på én gang – javel! Men det er de penge, man har sparet de sidste 30 år, der nu kommer tilbage som udgift.

Det andet her er endeløst pengespild, der aldrig hører op, men kun vil tage til i styrke. Hvis der er prop i badekarret, og man åbner hanen, så løber vandet over på et eller andet tidspunkt. Og det bliver det ved med indtil man løsner proppen og fjerner skidtet i afløbet…..og hanen er åben!

På vegne af Skals og Vorning Ålaug og med håbet om bedre vandafledning i det nye år.

Godt Nytår!

Kommentarer