Debat og politik

Lars Christian Lilleholt talte varmt for klimaet

Måske en af landets travleste ministre for tiden, Forsknings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt, gav sig tid mandag aften til at deltage i Venstre i Randers’ “Den varme stol” efter et forudgående besøg på Randers virksomheden Wind Estate, sammen med det lokale folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen.

Timing kunne ikke have været bedre for besøget, idet Klimarådet i den forgangene weekend netop har udgivet sin seneste rapport, som kritiserer regeringen for at bremse op for den grønne omstilling. Det fik ministeren lejlighed til at kommentere, og fra talerstolen ønskede han at slå et par ting helt på plads:

Lars Chr. Lilleholt oplyste, at Danmarks CO2 udledning udgør 0,1% af verdens udledning, så landende i EU og internationalt skal have handlekraft for at klimaforandringen kan ske globalt, og bare for at Paris-aftalen kan føres ud i livet, så vil det betyde svimlende summer.

– Den grønne økonomi er en kæmpe succes for Danmark. Branchens eksport nærmer sig medicinalindustriens, der er den næststørste eksportvare her i landet og den beskæftiger omkring 67.000 fuldtidsbeskæftigede, og Danmark er det europæiske land, hvor den grønne omstilling betyder mest. Danmark er således synlig og indtager en førerposition, fortalte ministeren og kunne supplere, at han ofte fik dette bekræftet ved sine mange besøg i udlandet.

– Når der tales om landbruget i relation til klimaet, så er det reelt forkert, idet der drejer sig om fødevareproduktionen.

Lars Chr. Lilleholt lagde vægt på at regeringen har valgt, at der skal være konkurrence indbyrdes mellem energikilderne sol, vind, vand mv., og der stiles mod mindre eller ingen staslige tilskud. Lige nu er der planlagt tre havvindmølle projekter, som på grund af teknologiudvikling og konkurrence er blevet billigere at opføre.

– Vi har afsat penge til forskning og udvikling, så Danmark kan bevare sin førerposition, herunder er der afsat 90 mio. kroner til forskning i landbruget. Det vil jo ikke give mening at flytte landbruget til udlandet, hvor der ikke er samme fokus på klimaforbedringer.

Efter indlægget kunne der stilles spørgsmål og et ikke Venstre medlem spurgte:

– Hvad er vigtigst for regeringen 1) fordele for erhvervsvirksomheder på klimaområdet eller 2) reducering af CO2 udledning.

Svaret fra Lars Chr. Lilleholt var klimaet, men naturligvis også med stor fokus på erhvervsvirksomhederne.

Ikke uventet kom der spørgsmål til Klimarådets seneste rapport (red. et såkaldt uafhængig råd nedsat af SR-regeringen i 2014/2015 med syv professorer/forskere), som retter kritik mod tempoet i de aftalte mål, som blev fastsat i Energiforliget af alle partier i folketinget.

Svaret fra Lars Chr. Lilleholt var, at tallene ikke var korrekte og henviste til forskellige regnemetoder. Regeringen medregner jordens naturlige optag af CO2, ligesom regeringen vil bruge annullering af ubrugte CO2-kvoter til at nå en del af den CO2 reduktion, Danmark skal CO2 præstere i EU.

Dette svar fik en spørger til at forholde ministeren til, hvordan han agerer til og træffer beslutninger på alle disse til tider modsatrettede udtalelser fra akademikere (professorer, forskere mv.).

Hertil var svaret, at han også drog meget rundt i landet og lyttede til virksomheder og forbrugere af energi i det hele taget.

Udenrigspolitik var også på aftenens program

Derr var flere punkter på programmet i den varme stol. Folketingsmand Michael Aastrup Jensen havde et indlæg om fokus på højaktuelle områder, som Ruslands eventuelle indgriben i det kommende folketingsvalg, aggressioner overfor Ukraine, Iranske agenter (dødspartruljer) i landet, daglige skuddueller og muligheden for at få kriminelle asylansøgere ud af landet.

Der var også indlæg fra Formand for Udviklingsudvalget Claus Omann Jensen, der kunne opsummere den positive udvikling og de kommende projekter, som det tidligere byråd havde givet grundlaget for. Ikke mindre end 42 gazellevirksomheder i 2017, i forhold til 17 da han kom til, samt en faldende arbejdsløshed som bidrager til kommunekassen, hvorefter der så kan drøftes fordeling til velfærd mv. Han sluttede af med, at det er svært ikke at være begejstret.

Til sidst indtog gruppeformand for byrådsgruppen Christian Brøns talerstolen. Han oplyste i relation til klimaindlægget, at når udbygningen af vindmøllerne på Overgaard er færdige, så kan de forsyne 88% af Randers elforbrug. Han var også stolt over, at Verdo´s kraftvarmeværk var et af de første i landet, som gik fra kul til biomasse energi.

Herefter gennemgik han budgetforliget mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti med de fordele, som han mente Venstre havde fået med i forliget. Han slog fast, at de 100 mio. kroner, der er opsparet til “Byen til vandet” intet har med prestigeprojekter at gøre.

– Er en klimaplan, infrastruktur, nye velbeliggende grunde mv. noget med prestige at gøre: NEJ, sagde Christian Brøns.

Det var en speciel aften for tovholder af “Den varme stol”, Jørgen Andersen (kasserer- og medlemsansvarlig i vælgerforeningen Randers Venstre), der sluttede efter 16 år og afholdelse af cirka 60 arrangementer.

Kommentarer