Coronanyt

Kommunikationsindsats skal styrke kampen mod Covid-19

Efter et forår og en sommer, hvor Randers Kommune lå på et meget lavt niveau af Covid-19 tilfælde, er der fra slutningen af juli sket en foruroligende udvikling. Derfor går en større kommunikationsindsats nu i gang efter råd fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

– De nyeste tal viser, at Randers Kommune har 31 smittetilfælde. Det er foruroligende. Den helt afgørende indsats lige nu er, at vi alle kender og overholder de gode vaner, og at vi lader os teste. Vi skal huske at holde afstand, vaske hænder, undgå at give hånd, kys og kram og nyse i ærmet ved albuen, og det er væsentligt, at vi når ud til alle. Jeg vil gerne appellere til, at vi alle gør os ekstra umage og benytter testmulighederne – siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Mandag blev der afholdt møde i kommunens krisestyregruppe, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed også deltog. Herfra var rådet, at der både laves en indsats for at nå bredt ud med budskabet om de gode vaner, og samtidig at sætte gang i en særlig indsats for at nå ud til borgere i det nordlige Randers, hvor der er en overrepræsentation af smittetilfælde.

“Vi går nu i dialog med kulturforeninger, Bydelssekretariat, boligorganisationer og andre netværk, som kan hjælpe med at få det vigtige budskab ud om både at iagttage de gode vaner og samtidig, hvordan man skal opføre sig, hvis man oplever symptomer, bliver testet positiv for COVID-19, eller er nær kontakt til en med symptomer eller smitte. Der må ikke herske tvivl om, hvordan man skal forholde sig,” siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune. Denne indsats er især rettet mod Nordbyen, hvor mange bor tæt og der kan være sproglige udfordringer.

Samtidig går en generel informationskampagne i gang, som minder alle om at huske:
Hold afstand (1 meter) mellem personer i det offentlige rum.
Hold afstand (2 meter) i situationer hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte – fx ved kraftig udånding, ved ophold i lukkede rum – fx kælderlokaler og skakter.
Vask hænder og sprit af ofte
Nys i ærmet ved albuen
Undgå at give hånd og kram/kys
Gør ofte rent – især kontaktflader som mange benytter

“I den generelle information vil vi også gøre os særligt umage for at nå vores unge borgere også set i lyset af, at der har været tilfælde på Paderup Gymnasium, som i øvrigt har håndteret situationen forbilledligt. Og samtidig vil vi som kommune styrke vores formidling af, hvordan man skal forholde sig, hvis man skal selvisolere sig. Noget tyder på, at der kan være tvivl om det – siger Jesper Kaas Schmidt, som er glad for, at Styrelsen for Patientsikkerhed roser indsatsen.

I håndteringen af Covid-19 følger Randers Kommune alle nationale anbefalinger og følger nøje med i udviklingen.

Overblik over smittede
Med forbehold for forsinkelse i tal er Randers Kommune pr. 17/8 bekendt med 31 tilfælde. Heriblandt er der smittetilfælde på tre folkeskoler, et tilfælde i hjemmeplejen, en smittet medarbejder i hjemmeplejen og to medarbejdere i Familiecentret. Alle steder er der foretaget smitteopsporing og isolation/hjemsendelse.

Isolation i eget hjem betyder:
Bliv i din bolig (eller en bolig, hvor du har mulighed for at isolere dig)
Gå ikke på arbejde og gå ikke ud f.eks. for at købe ind. Få andre til at hjælpe.
Aflys alle besøg
Du skal især undgå al kontakt med personer, som er i risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
Undgå tæt fysisk kontakt som kys og kram, og hold mindst 2 meters afstand.
Undgå at sove sammen og at tilbringe længere tid i samme rum.

Det bedste er, hvis du kan bruge et separat toilet/badeværelse. Er det ikke muligt, bør du selv rengøre overflader, fx ved at afspritte toiletsæder, håndvask og vandhaner, inden det bruges af andre i husstanden.

Bliver man testet positiv og har man ikke mulighed for at gå i selvisolation, kan man være i målgruppen for at Randers Kommune stiller isolationsfaciliteter til rådighed.

Kommentarer