Drastrup

Klimadebatten påvirker danskernes boligvalg

Når man spørger boligsøgende danskere hvilke tekniske foranstaltninger, der betyder mest for dem ved valg af ny bolig, svarer flest, at et energirigtigt varme- og ventilationsanlæg, er det vigtigste. På andenpladsen kommer hurtig internetforbindelse. For få år siden var det omvendt den hurtige netforbindelse, der vejede tungest.

Seks ud af ti boligkøbere prioriterer den energirigtige bolig. Det viser en helt ny spørgeanalyse blandt 2.000 aktuelt boligsøgende i EDC’s køberkartotek.

Hos EDC Mæglergruppen i Drastrup ved Assentoft er tendensen også meget tydelig i Randersområdet.

– Jeg mærker tydeligt en holdningsændring blandt boligkøberne, fortæller Jesper Hedegaard Jensen fra EDC Mæglergruppen.

Spørger man de boligsøgende til, hvorfor en energirigtig bolig er vigtig, svarer flest, at det er på grund af de lavere udgifter til opvarmning, el og vand. Men overraskende mange, hele 37 pct., angiver, at de søger en energirigtig bolig af hensyn til klimaet og miljøet, mens den økonomiske pointe er mindre vigtig.

– Vi får mange spørgsmål til ejendommens energimærke og stand på energiområdet, ligesom der ofte spørges til, hvordan man evt. kan forbedre en ønsket ejendom. Det nye er, at flere ønsker at forbedre energiforbruget af hensyn til klimaet og miljøet, hvor det tidligere i højere grad mest var et spørgsmål om at sænke omkostningerne ved at bo i ejendommen, fortsætter Jesper Hedegaard Jensen.

Det er især mændene, der går efter en energirigtig bolig, idet dette prioriteres højest af 64 pct. af de mandlige købere mod 57 pct. af kvinderne. Når det kommer til årsagen til at man søger energirigtige boliger, angiver lige stor andel af mænd og kvinder, at prioriteringen først og fremmest skyldes miljøhensynet.

– Det er måske nok generelt mest mændene, der interesserer sig for ejendommens tekniske kvaliteter, men jeg er helt sikker på, at vi alle oplever at miljø- og klimabevidsthed er blevet et mere eller mindre dagligt samtale-emne i familierne og blandt venner og kolleger, siger Jesper Hedegaard Jensen.

– Det gælder selvfølgelig også når snakken falder på hvordan vi bor, og hvad vi hver især kan bidrage med til at reducere CO2-udledningen. Jeg fornemmer også en større villighed til at betale lidt ekstra for den energirigtige bolig.

Boliger med fine energimærker koster i reglen lidt mere, men når de efterfølgende års besparelser på energiforbruget indregnes, ender man som oftest med en særdels fornuftig totalløsning, også økonomisk set.

Undersøgelsen er gennemført blandt 2.000 aktuelt boligsøgende personer i juli 2019.

Du kan læse mere om EDC Mæglergruppen i FindFirma i Randers

Kommentarer