Debat og politik

Hvad kan ønsket være med at skabe bekymring

Debatindlæg af Arne Erikslev, Toldbodgade 21, Randers NØ

Nu, hvor budgetforliget er indgået mellem V og DF, så springer de ikke medvirkende ud med store overskrifter om besparelser, bekymringer og hvad der mangler, med videre, uden at have sat sig ind i forligsteksten og tallene.

Et eksempel på fremgangsmåden så jeg for kort tid siden, da Jane Christensen fra de konservative og så vidt jeg husker Charlotte Broman Møller fra SF fremkomme med store bekymringer for de hjemløse.

Fakta er, at en ny opgørelse over hjemløse i hele Danmark viser, at antallet af hjemløse på landsplan er steget med otte procent siden 2015. I samme periode er antallet af hjemløse i Randers Kommune faldet fra 117 i 2015 til 86 personer i 2017, hvilket svare til et fald på mere end 26%. Dette gode resultat er fremkommet efter en særdeles målrettet indsats, hvor flere har medvirket og med særlig fokus på de unge, som kan være i en risikogruppe.

Indsatsen har indtil udgangen af 2017 været støttet af projektmidler fra Socialstyrelsen. Forligspartierne har på baggrund af de gode resultater besluttet at afsætte 1.3 mio. kr. i 2018 og fremover for at videreføre hjemløseindsatsen i Randers Kommune.

Her er så et eksempel på, at nogen bevidst eller ubevidst forsøger at skabe bekymring.

Så hvis vælgerne kun læser overskrifter og ”køber” forkerte bekymringer, så er det i min verden en grov og beregnende måde at skaffe sig selv opmærksomhed på.

Kommentarer