Randers by

Kærsmindegrunden bliver boligområde

Et forslag lyder på at Kærsmindebadet bliver omdannet til nyt boligområde. Pressefoto

Et forslag til en ny lokalplan vil give mulighed for, at området, hvor det nu lukkede Kærsmindebad ligger, bliver omdannet til et boligområde. På mødet den 27. marts besluttede et enstemmigt Randers Byråd at sende lokalplansforslaget i høring.

Kærsmindeparken skal bevares som rekreativt areal i det 8.9 hektar store Kærsmindeområde, mens det vil blive muligt at opføre rækkehuse og parcelhuse i 1-2 etager på den resterende del af området. Det er essensen i et forslag til en ny lokalplan for Kærsmindeområdet, som byrådet har besluttet at sende i høring.

I alt giver lokalplanen mulighed for at opføre 60 boliger, heraf 11 parcelhuse i én etage og 50 rækkehuse på op til to etager. Boligerne vil blive placeret, så der fortsat vil være let adgang til Kærsmindeparken, der flittigt bliver brugt som rekreativt område.

Kærsmindebad rives ned og daghaver flytter

Ifølge lokalplanforslaget kommer det ny boligområde dels til at bestå af det areal, hvor Kærsmindebadet ligger. Og dels af et 1.6 hektar stort område syd for Kærsmindebadet, hvor der i dag ligger daghaver, som Pensionisthaveforeningen lejer af Randers Kommune.

Kærsmindebadet lukkede i 2015, og for at gøre plads til boligerne, giver lokalplanen mulighed for, at Kærsmindebadet bliver revet ned. Samtidig har byrådet besluttet at foreslå Pensionisthaveforeningen, at daghaverne bliver flyttet til Oust Møllevej/Hobrovej, Oust Møllevej/Rønnebærvej og Blommevej.  På nuværende tidspunkt er det dog ikke besluttet, hvornår de nuværende daghaver skal nedlægges

randers.dk vil det snart blive muligt at afgive høringssvar til lokalplanforslaget, hvorefter byrådet igen skal behandle planen inden, at den kan blive endeligt vedtaget.

Kommentarer