Debat og politik

Jeg kan undre mig…..

Læserindlæg af Flemming Østergaard, Kristendemokraterne Randers – Flemming Østergaard, Pilevænget 14, Fårup.

Jeg mener ikke, at det på områder i en offentlig forvaltning (plejefamiliesager), som er tavshedsbelagt, at man som borger, vil kunne tage reel stilling til hvorvidt
en sag er behandlet efter de gældende regler på området eller ej. Det kræver, at man kender alle faktuelle oplysninger i sagen og derfor undrer jeg mig over
de mange forskellige udtalelser i diverse medier.

Derfor så finder jeg det tilfredsstillende og positivt, at forvaltningen under tavshedsløfte –ifølge udvalgsformand for Børn og Skole Anders Buhl Christensen – vil fremlægge
alle dokumenter og faktuel information i familiesagen (sagen om bla. fjernelse af barnet efter ca. 10 års anbringelse), for alle byrådsmedlemmerne i Randers Byråd.

Her har alle byrådsmedlemmer (på alle borgers vegne), så mulighed for ved selvsyn, at gøre sig bekendt med de omtalte sagers faktuelle indhold og derefter drage sine konklusioner.
Herefter må det så også være alle byrådsmedlemmers pligt, på alle os borgers vegne, at fremkomme med deres stillingtagen til hvorvidt de mener, at
forvaltningen, har overholdt alle de gældende regler på området.

Det ser jeg som borger og politiker meget frem til, for det er meget vigtigt, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved en offentligt forvaltnings administration og at, vi
som borgere altid kan have tillid til en forvaltningens arbejde.

Indtil da appellere jeg til endnu engang til ikke, at få situationen til at eskalere yderligere – der er børn derude, som også kan læse og ser TV. For børnenes skyld
og deres sårbare børnesind skyld – alle parter opfordres til, at gå ind i en konstruktiv dialog.

Kommentarer