Erhverv

Iværksætteriet har det rigtig godt i Randers

Iværksættermiljøet i Randers bliver ved med at spire trods coronapandemiens hersken i 2020.

En netop udgivet rapport fra Erhvervshus Midtjylland viser, at lokalt iværksætteri i Randers har det rigtig godt sammenlignet med landsplan og den midtjyske region.

’Erhvervsudvikling i Randers – strategi, styrker og statistik’, det er overskriften på en omfattende rapport som Erhvervshus Midtjylland netop har udgivet. Den fremlægger Randers Kommunes styrker og svagheder, muligheder og udfordringer.

Et spirende iværksættermiljø står højt på ønskelisten hos mange af landets kommuner. Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse har tilmed udpeget iværksætteri, og herunder, at flere iværksættere skal lykkes, som én ud af seks tværgående drivkræfter for vækst og udvikling i hele landet. Og her viser rapporten, at Randers er meget langt fremme på en række parametre.

Lidt færre starter virksomhed i Randers end på landsplan. Til gengæld lykkes dem der starter i højere grad end i resten af landet. Den generelle etableringsrate var 6,1 procent i Danmark i 2018. I Region Midtjylland lå den på 5,8 procent, og etableringsraten i Randers i 2018 var på 5,6 procent.

Til gengæld ligger den treårige overlevelsesrate i Randers Kommune over det regionale og nationale niveau i 2018 med hele 83,5 procent. Regionens treårige overlevelsesrate var 80,9 procent, mens den i hele landet var 79,0 procent:

”Rapportens konklusioner underbygger netop, at vi i Randers har virkelyst og iderigdom. Og det er to meget væsentlige egenskaber, ikke mindst fordi udvikling og nye virksomheder skal vokse ud af iværksætteri og modet til at forfølge en ide. Derfor er jeg rigtig glad for at konstatere, at vi i Randers netop ligger højt på evnen til at få sin ide til at lykkes,” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Høj iværksætteraktivitet kan bidrage til økonomisk vækst og øget beskæftigelse, og sidstnævnte viser sig også at være tilfældet i Randers. De seneste fem iværksætterårganges andel af den samlede private beskæftigelse i 2018 udgjorde nemlig hele 6,0 procent. I Region Midtjylland var tallet 5,6 procent af den samlede private beskæftigelse.

Handelsbranchen skaber iværksætterjobs

Særligt i handelsbranchen har iværksætteriet skabt jobs i Randers Kommune. Ud af de 1.672 iværksætterjob står handelsbranchen for 297 af dem i 2018, hvilket svarer til 17,8 procent af alle iværksætterjob. En af de iværksættervirksomheder i handelsbranchen er Ciha, der har udviklet et pandebånd, som sørger for at holde børns høreapparat fast, når de tumler rundt, mens de leger.

Cihas pandebånd bliver solgt som tilbehør af høreapparatproducenten Cochlear. Først blev det lanceret i Europa, men Ciha ville gerne ind på det amerikanske marked også. Iværksætteren Rikke Amdisen var dog i tvivl om hvilken godkendelse, der var nødvendig.

Derfor besluttede hun sig for at kontakte sin virksomhedskonsulent i Erhvervshus Midtjylland, der tidligere havde sparret med Ciha om virksomhedens digitale strategi og automatisering af ordrer og medfinansieret en del af udgiften.

Det kan være afgørende for virksomheders vækst og udvikling, at de henter viden og får ideer, sparring og input udefra. Derfor opfordrer Randers Kommune også til, at virksomheder og iværksættere bruger mulighederne i erhvervsfremmesystemet og eksempelvis kontakter Randers Kommune, Erhverv Randers eller Erhvervshus Midtjylland, hvis man står med akutte udfordringer eller har brug for hjælp til at udvikle sin virksomhed.

Fakta om rapporten

Rapporten sætter fokus på Randers’ erhvervsudvikling, beskæftigelse, uddannelsesniveau og synliggør kommunens erhvervsstrategi, erhvervspolitiske indsatsområder og konkrete initiativer.

Fakta om Randers Kommune og iværksætteri

  • 7% flere job i små virksomheder med 10-49 ansatte i perioden 2015-2018
  • 56% af kommunens virksomheder udgøres af mikro- og små virksomheder (1-9 og 10-49 ansatte)
  • 60% af den private beskæftigelse med universitetsuddannelse er indpendlere
  • 24% flere med universitetsuddannelse i den private beskæftigelse over perioden 2013-2018

Kommentarer