Debat og politik

Hvornår får støjramte borgere en løsning?

Af Christian Brøns, borgmesterkandidat (V), Fyensgade 10, 8900 Randers

I årtier har støjramte borgere langs motorvej E45 i Helsted, Hornbæk og Vorup kæmpet for støjdæmpende foranstaltninger, der kan gøre livet og hverdagen mere behagelig.

Har man selv besøgt nogle af disse bydele tæt på motorvejen, så ved man, hvor stor belastningen er og hvor meget det støjer.

Årligt dør mellem 200-500 borgere på grund af vejstøj, og det er påvist, at trafiklarm kan påvirke flere forskellige typer af sygdomme. Det kalder på, at vi tager problemerne alvorligt.

Derfor var det også glædeligt, at den tidligere regering i forbindelse med sit infrastrukturudspil, et sammenhængende Danmark, havde afsat 1,6 milliarder kroner til bedre støjbekæmpning. Herunder var en støjskærm ved Helsted specifikt prioriteret.

Desværre har piben fået en anden lyd med den nye regering. I forbindelse med finansloven udeblev fokus på området. Ligesom statsminister, Mette Frederiksen, har udtalt at hele infrastrukturområdet ikke er det område, der står først for. Dermed tyder det på, at der ikke bliver forhandlet på infrastrukturområdet før i 2021. Det er ærgerligt for de problemer og udfordringer, som borgerne i Helsted, Hornbæk og Vorup står i er reelle og påvirker dem hver evigt eneste dag.

Det holder os ikke tilbage i Venstre. For nyligt inviterede vi, transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, til byen for ved selvsyn at se og høre problemerne. I forbindelse med tidligere budgetter har vi afsat kommunale midler til, at vi kan være medfinansierende i forhold til støjdæmpende foranstaltninger. Og så er jeg sikker på, at når forhandlingerne endelig kommer, så bider Venstre sig fast i forhandlingsbordet for at finde en løsning for borgerne i Helsted, Hornbæk og Vorup.

Kommentarer