Randers midtby

Hvordan forbliver Randers en stærk handelsby?

Randers skal have en strategi for udviklingen af kommunens butiksområder. Men hvad skal strategien være? Det får alle nu mulighed for at komme med input til i en fordebat, har byrådet besluttet på mødet den 27. november.

Hvordan kan Randers Kommune skabe de bedste rammer for at udvikle handelslivet? Skal der fx være flere butiksområder som i Paderup med mange store butikker? Eller skal der være butikker på busterminalen? Og hvordan fremtidssikrer vi Randers som en stærk og attraktiv handelsby?

Det er nogle af de spørgsmål, som en kommende strategi for udviklingen af Randers Kommunes butiksområder skal svare på. Og i hvilken retningen strategien skal gå, får alle nu mulighed for at komme med input til. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 27. november.

Fordebat til midten af januar

I perioden 29. november 2017 til 10. januar 2018 vil det via plan.randers.dk være muligt at komme med input til strategien.

Baggrunden for strategien er, at Folketinget umiddelbart inden sommerferien vedtog en ny planlov. Den giver blandt andet nye muligheder for at etablere butiksområder i kommunerne, og forvaltningen har i den forbindelse modtaget en række ønsker. Formålet med strategien er at sikre, at beslutninger om kommunens butiksområder bliver taget ud fra et samlet perspektiv, som understøtter byudviklingen og skaber gode handelsmiljøer.

Når fordebatten er afsluttet vil forvaltningen lave et forslag til en strategi for udviklingen af detailhandelen, som byrådet skal tage stilling til.

Kommentarer