Kultur og events

Folkeskoler byder velkommen til Aula

I dag kommer folkeskoleeleverne tilbage fra efterårsferie og det sker med et farvel til Forældreintra og et velkommen til Aula. Folkeskolerne har fået en ny app og hjemmeside, der hedder Aula, hvor alt strong>nikation mellem skole og hjem fremover vil foregå.

Aula er navnet på den nye app og hjemmeside, hvor forældre fremover kan se deres barns skema og komme i kontakt med lærere og pædagoger.

– Vi glæder os til for alvor at komme i gang med Aula. Aula bliver den centrale kommunikationsplatform for alt kommunikation mellem skole og hjem, så elever og forældre ikke skal orientere sig flere forskellige steder om deres barns skolegang. Samtidig rummer platformen nogle gode muligheder for at understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel, så vi kan skabe de bedste rammer for elevernes hverdag – siger Jesper Kousholt, skolechef i Randers Kommune.

Alle forældre til folkeskoleelever i Randers Kommune har netop modtaget et brev i deres e-boks med information om, hvordan de får adgang til Aula som app og på hjemmesiden.

Et samlet sted for alt kommunikation mellem skole, SFO og hjem
Fremover vil alt digital kommunikation mellem skole, SFO og hjem foregå gennem Aula. Uanset om man som forælder eller elev vil kommunikere med lærere, pædagoger, andre forældre eller elever, så kan man nu gøre det gennem Aula.

På Aula kan forældre og elever blandt andet se elevernes lektier og skema, og det er også her, de kan kommunikere med skolen gennem private beskedfunktioner.

– I første omgang handler det om, at vi skal sikre forældre og elever en god overgang til Aula. Vi skal gøre dem fortrolige med platformen og vænne dem til, at det er her, de fremover skal hente information om deres børns skolegang og kommunikere med skolen. Dernæst skal de have indblik i nogle af de udvidede funktioner i Aula. Der vil blandt andet blive mulighed for at dele billeder og videoer i Aula, og det giver en sikker og god mulighed for at komme helt tæt på børnenes hverdag på én samlet platform – siger Karsten Klokkerholm, projektleder på Aula i Randers Kommune.

Én kommunikationsplatform fra vuggestue til 9. klasse
Fra uge 43 bliver Aula udrullet på samtlige folkeskoler i Randers Kommune. I løbet af 2020 bliver Aula også implementeret i alle dagtilbuddene.

– Aula skal gøre det nemt at være elev eller forælder til børn i dagtilbud, SFO og skole. Derfor giver det god mening, at det er den samme platform med de samme funktionaliteter, der benyttes i hele barnets forløb fra dagtilbud til skole. På den måde kan man forvente det samme uanset, hvilken skole man går på eller om man er forælder til elever på forskellige klassetrin eller i dagtilbud og skole – siger Jesper Kousholt.

Kommentarer