Spentrup

Festlig præsteindsættelse i Spentrup

Provst Ingelise Strandgaard foretager her indsættelse af sognepræst Peter Ulvsgaard i Spentrup Kirke.

Torsdag aften var der feststemning i Spentrup Kirke, som var fyldt til bristepunktet af kirkegængere og præster.

Årsagen var indsættelse af sognepræst Peter Ulvsgaard, som skal være præst i Spentrup, Gassum og Asferg pastorat.

Det var meget højtideligt, da ikke færre end 19 præster kom gående op ad kirkegulvet. Udover Peter Ulvsgaard, provst Ingelise Strandgaard og Hans Erik Appelgren var 16 præster kommet fra andre sogne for at deltage indsættelsesceremonien. Herunder den tidligere provst Klaus Frisman.

Det var provst Ingelise Strandgaard som foretog indsættelsen. I sin tale omtalte hun de strukturændringer, som har fundet sted.

– Vi ligger ikke længere i læ for forandringer. Når vi siger farvel til nogen, giver det muligheden for at sige goddag til noget nyt, og hilse fremtiden velkommen. Lige som andre dele af folkekirken, er vi også her i provstiet udsat for nye strukturer, og er blevet bedt om at afgive præstestillinger til de mere tæt befolkede sogne i Aarhus.

Provsten fortalte også, at Peter Ulvsgaard for omkring 20 år siden ankom til Ovre og Nedre Hadsten, Nørre Galten og Vissing pastorat rullende på rulleskøjter. Efter 23 år som præst her, blev han leder af FUSR (Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Mariager-Hobro) samtidig med en 5 procents præstekvote ved Sct. Clements Kirke i Randers.

– I får med Peter en sognepræst med en stor faglig og kreativ spændvidde og med en solid erfaring indenfor kommunikation og samarbejde på tværs af mange kirkelige og folkelige sammenhænge.

– Du er velkommen i så mange sammenhænge. Du er ventet med glæde og forventning.

Herefter læste hun kollatsen (den formelle betingelse for at kunne tiltræde et embede som præst i biskoppens stift, red.) fra biskop Henrik Wieg-Poulsen højt, og overrakte den til Peter Ulvsgaard, som hermed var indsat.

Mens kollatsen blev oplæst stod menigheden op i respekt for biskoppens ord til den nyindsatte præst.

Efter den første officielle prædiken takkede Peter Ulvsgaard for den tillid, som er blevet vist ham i forbindelse med hans ansættelse.

Efter gudstjenesten hilste den nyindsatte præst på hver enkelt kirkegænger, som alle bød ham velkommen til Spentrup.

Herefter var menighedsrådet vært ved kaffe og et stykke mad i sognegården. Her blev gæsterne modtaget af formand for menighedsrådet i Spentrup, Tove Kirk som hilste Peter Ulvsgaard og hans familie velkommen.

Kommentarer