Assentoft

Farvel til affaldssække af papir i Randers Kommune

For at give skraldemændene i Randers Kommune så sikre forhold som muligt, udgår de velkendte affaldssække af papir. De grønne kassetter til genbrug tages ud af drift i samme ombæring.

Selvom de fleste efterhånden har beholdere med hjul til deres affald, kender de fleste de gamle stativer med papirsækken. Men udover nostalgien er der ikke mange grunde til at benytte det gamle system, der kan være direkte farligt for skraldemændene, hvis der er noget skarpt i posen.

Affaldskontoret ved Randers Kommune går derfor i gang med at tage papirsækkene og de grønne kassetter til genbrug ud af drift.

– Dels giver det os en mere ensartet håndtering af affaldet rundt omkring i kommunen, og det bliver lettere at administrere. Sækken er også en dyrere løsning end den beholder med hjul, vi tilbyder som alternativ, så de fleste vil spare penge på at skifte, forklarer Jørgen Niemann Jensen.

– Det er gode grunde i sig selv, men det er især skraldemændenes arbejdsmiljø, vi har fokus på, når vi afskaffer de gamle systemer, forklarer han.

Det falder i god jord hos Line Meldgaard, direktør hos Meldgaard Miljø A/S, der står for indsamlingen af affald i Randers Kommune:

– Overordnet ser vi det som en fordel, at man overgår fra sække til spande. Vi vurderer, at beholderne er en fordel for arbejdsmiljøet. Ved at overgå til beholdere mindsker vi antallet af løft og dermed nedslidning af skraldemanden. Samtidig undgår vi især skæreskader fra skarpe genstande, der kan stikke ud af sækkene.

Hvad skal man gøre med sin papirsæk eller kassetter?

– Affaldskontoret udskifter løbende de gamle stativer med nye beholdere. Alle berørte vil få et brev i e-boks eller blive kontaktet på anden vis. Foretager man sig ikke noget, får man en standardløsning, men selvom den dækker de flestes behov, er der en god grund til at bestille sin nye beholder, anbefaler Jørgen Niemann Jensen.

Man kan læse hvordan på www.affald.randers.dk/vælgbeholder

– Vi vil gerne tage de gamle stativer med, når vi leverer de nye beholdere, men det er borgernes ejendom. Derfor må vi ikke tage dem med, hvis de ikke har udfyldt bestillingen og givet os tilladelse til det, forklarer han.

Når de nye beholdere bliver leveret, er de klar til at blive taget i brug, men Affaldskontoret og Meldgaard Miljø A/S opfordrer til, at man lige tjekker indkørslen, inden skraldemanden kommer.

– Det vigtigste for skraldemanden er, at beholderen er placeret på et let tilgængeligt sted og på et fast, jævnt underlag, slutter Line Meldgaard.

Kommentarer