Debat og politik

Fakta om Hal 4 igen, igen

Læserbrev af Arne Erikslev, medlem af Venstre i Randers. 

Så er det parret Charlotte Bromann Mølbæk fra SF og Mikael Firlinger Mouritsen fra Socialdemokraterne, der fremkommer med populistiske og fejlagtige oplysninger om byggeprojektet Hal 4, Arena Randers.

Se her: S og SF: Ny multihal eller daginstitutioner?

Citat: “For en socialdemokrat og en SF’er skriger det til himlen, at Venstre og Dansk Folkeparti hellere vil bygge en ny hal …”.

Det skal endnu en gang slås fast, at det er Den Selvejende Institution Randers Idrætshaller, der bygger den omhandlende hal og ikke Randers Kommune.

Citat: “hellere renovering af nedslidte institutioner end en hal, der koster kommunen 130 millioner kroner”.

Det er ikke oplyst, at det drejer sig om en lejeudgift tilfældigvis over 30 år for brug af faciliteter, som kommunen vil benytte sig af i lighed med øvrige lejere, blandt andet SIKR- klubber. Hvorfor ikke vælge 50 års lejeudgifter, som vil foregive et større skrækscenarie i jeres besynderlige fremstilling.

Vil man også anvende samme terminologi ved leje af plejehjem/daginstitutioner?

For forståelsen af det besynderlige i Mikael Firlinger Mouritsens drejning mod Hal 4 kan ligeledes oplyses, at det var partierne – Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der reserverede15 millioner kroner til at anlægge den nye hal for. Det er i øvrigt penge, der er taget fra den tidligere bevilling til den brandsikring af hal 1, som måtte opgives.

Nævnes bør også, at byrådet indsatte Mikael Firlinger Mouritsens partifælle og tidligere byrådsmedlem Malte Larsen (nu folketingsmand) i institutionens bestyrelse, så mon deres holdning til byggeriet er sammenfaldende?

Kommentarer