Randers midtby

Erhvervsakademi Dania i spidsen for nyt forskningsprojekt om frivilligt arbejde

Studerende Mia Funch, Maria Kjærgaard, Christoffer Kamronn og projektleder Henrik Sølvbjerg Pahus. Pressefoto

Sommertid er festivaltid med Grøn Koncert, North Side, Roskilde Festival, Smukfest og mange andre events rundt om i landet. Og her spiller de frivillige en kæmpestor rolle. Der er brug for dem.

Det danske samfund er afhængigt af frivilligt arbejde, og ifølge Center for Frivilligt Socialt Arbejde udgør den samlede frivillige indsats i Danmark 920.000 timer årligt. Men potentialet er endnu større, og et nyt forskningsprojekt, som Erhvervsakademi Dania står i spidsen for, skal klarlægge mulighederne inden for festivaler og events. Det er et område, der hidtil er uudforsket.

– Vi vil klarlægge, hvordan vi fastholder de frivillige til koncerter og events i den gode sags tjeneste. Og vi kan se på tallene, at vi danskere er glade for at bidrage med vores arbejdskraft. Udfordringerne er at få frivillige til at komme igen og blive en stabil del af frivilligindsatsen. Megen viden går tabt, når der er udskiftning i staben af frivillige. Med forskningsprojektet vil vi finde ud af, hvad der motiverer mennesker til at komme igen. Det er det første projekt af sin art udelukkende med fokus på festivaler og events, og vi oplever et behov fra foreninger, der har et stort ønske om at blive endnu bedre til at fastholde frivillige, så alle får en god oplevelse, siger projekt- og forskningsleder Henrik Sølvbjerg Pahus fra Erhvervsakademi Dania.

Banebrydende projekt skal være anvendelig

Det er tre studerende fra service- og administrations-økonomuddannelserne hos Erhvervsakademi Dania, som sammen med den ansvarlige projektleder skal fokusere deres kræfter på frivilligt arbejde i foreninger de næste to år.

– Vi glæder os til at være med til dette banebrydende projekt, og vi håber at kunne udvikle nogle indsats- områder, som foreningerne kan gøre brug af. Der mangler viden på området, og det er det, vi skal være med til at give. Vores arbejde skal kort og godt kunne bruges og være anvendeligt for organisationerne, siger Maria Kjærgaard, der læser til serviceøkonom i Randers. De studerende har allerede høstet de første erfaringer fra projektet.

– Vores første undersøgelse har eksempelvis vist, at det er hele 70 procent kvinder, som står for det frivillige arbejde til Cirkus Summarum-forestillingerne. Det er spændende at dykke ned i hvorfor. Der må gemme sig nogle gode forklaringer, der kan fortælle os, hvad det er ved netop denne event, som motiverer kvinderne, siger Mia Funch fra administrationsøkonomuddannelsen.

Deres hovedcase bliver Muskelsvindfonden, som stiller frivillige, materiale og analyser til rådighed for de tre ambitiøse studerende.

Frivillige forventer respekt

Serviceøkonomstuderende Christoffer Kamronn er med i forskningsprojektet. Han siger:

– Når man som ansat får en løn, så laver man også de mere trælse opgaver. Det er en del af jobbet. Anderledes er det med at være frivillig. Her skal festivaler kræse lidt mere for de frivillige, så de har lyst til at komme igen. Og man skal ikke bare se dem som gratis arbejde, men som mennesker, der brænder for Erhvervsakademi Dania
det stykke frivillige arbejde, de gør, og har lyst til at gøre en forskel.

Den lille gruppe studerende har blandt andet observeret samtaler på sociale fora beregnet kun for frivillige. Dialogerne har vist, at anerkendelsen og respekten er vigtig. Herudover ser frivillige også mange udviklingspotentialer, og det er ifølge forskningsgruppen et område, som der ikke har været meget fokus på. Men de håber, at deres projekt kan komme med bud på løsninger, så de frivillige har lyst til at komme igen år efter år. Til gavn og glæde for de mange foreninger, der arrangerer festivaler og events.

Forskningsprojektet bliver afsluttet i foråret 2020.

Fakta

 • Forskningsprojektet er en del af Frascati-ordningen. Det betyder blandt andet, at forskningen skal
  kunne anvendes og være problemløsende.
 • Projektet bliver støttet med 600.000 -700.000 kroner i den tre-årige periode.
 • Casen for Dania-studerende er Muskelsvindfonden, som stiller mennesker, analyser og materialer
  til rådighed. Muskelsvindfonden får fire delkonklusioner i løbet af projektperioden, som den kan
  bruge, hvor det giver bedst mening.
 • Ifølge en rapport fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde har hele 63 procent af danskerne på et eller
  andet tidspunkt udført frivilligt arbejde. Arbejdet har oftest bestået i praktisk arbejde i form af
  køkken- og caféarbejde, rengøring, vedligeholdelse, kørsel og meget mere.

Kommentarer