Debat og politik

En finanslov for Østjylland

Af Michael Aastrup Jensen (V)

Finansloven for næste år er gode nyheder for Østjylland. For det første er der afsat 500 millioner kroner til udvidelsen af E45 på strækningen fra Aarhus til Skanderborg. Alle, der kører på E45, ved, at det ikke er nok, men det er et vigtigt skridt, at gravemaskinerne nu går i gang. Jeg vil fortsat arbejde for en masterplan for udvidelsen af E45 på hele strækningen fra Randers til Vejle. Det er der brug for, hvis Østjylland fortsat skal være en vækstregion.

Østjylland har en række kulturinstitutioner, der tiltrækker besøgende fra nær og fjern. Især Fregatten Jylland og Den Gamle By er populære attraktioner året rundt, men også Gammel Estrup Herregårdsmuseum er et vigtigt museum for Østjylland. Alle tre museer er med finansloven blevet sikret yderligere finansiering for de næste fire år. Det er vigtigt, at museerne nu kan bruge kræfterne på at udvikle formidlingen og tiltrække nye besøgende fremfor at skulle til at afskedige dygtige medarbejdere og indskrænke driften. For Venstre er det en mærkesag, at kulturen ikke blot skal være forbeholdt hovedstaden, men at der er kulturelle tilbud i hele landet. Østjylland har tilmed museer, der formår at tiltrække nogle af dem, som normalt ikke sætter deres ben på et museum. Tænk blot på, hvor stor en succes 1970?er gaden er blevet i Den Gamle By.

Endelig så får Østjylland også gavn af det løft af kernevelfærden, som finansloven bidrager med. Vi løfter indsatsen for en værdig ældrepleje med i alt cirka to milliarder kroner frem mod 2020. Det muliggør, at vi blandt andet kan afsætte midler til bedre mad tættere på vores ældre. Det betyder også, at plejehjemsbeboere får en øget selvbestemmelse i form af et klippekort til ekstra hjælp. For Venstre er det vigtigt, at beboerne på landets plejehjem har gode og værdige forhold, og at de ikke mindst kan få lov til at bestemme så meget som muligt selv.

Finansloven drejer sig ikke kun om at bruge penge. Med det kommende års finanslov sænkes afgiften på biler endnu en gang. Det er noget, der kan mærkes hos landets mange børnefamilier, der er de typiske købere af en mellemklassebil. Danmark har haft verdens højeste bilafgifter i mange år, men nu er det anden gang, at denne regering sænker afgifterne på biler. Afgiftssænkelsen betyder, at en mellemstor familiebil vil slippe cirka 8.000- 10.000 kroner billigere i registreringsafgift.

Kommentarer