Randers by

Eksamensprojekt fik hjul på

Gruppen som har designet det nye look til Vandmiljø Randers’ lastbiler. Fra venstre Maiken Bruhn Mattesen, Karina Jeanette Kurzmann og Louise Helstrup Sørensen (Natasha Grøn var fraværende)

Et samarbejde mellem Erhvervsakademi Dania og Vandmiljø Randers betyder, at studerende fra Erhvervsakademiet nu kan skrive grafisk design til lokal forsyning på deres CV og opleve eget design køre rundt i Randers.

Fra Vandmiljø Randers største renseanlæg, Randers Centralrenseanlæg, kører to lastbiler med slam fra renseanlægget til kompostering. Biogødning er nemlig et godt alternativ til gødning af marker, og Vandmiljø Randers leverer godt 144 tons spildevandsslam om ugen.

De to lastbiler har dog set triste ud uden logo eller farve, og det var et stort ønske fra Vandmiljø Randers side at gøre noget ekstra ud af dem og få synliggjort gevinsten ved effektiv spildevandsrensning.

Et givtigt samarbejde mellem Erhvervsakademi Dania og Vandmiljø Randers blev sat i stand, hvor de studerende markedsføringsøkonomer brugte Vandmiljø Randers som eksamenscase i faget reklame og online marketing.

– Vi var meget begejstrede for, hvad de studerende vendte tilbage med, og det valgte design viser vores smukke by og historien fra renseanlæggets restprodukt til landbrugsjord. De to nyudsmykkede lastbiler kommer til at lyse op på vejene, siger Marianne Slot, der er leder af HR & forretningsudvikling hos Vandmiljø Randers, og som personligt glæder sig til at møde lastbilerne i trafikken.

Det er dog ikke kun Marianne, som ser frem til at opleve lastbilerne på vejene. De studerende ser også frem til det første møde.

– Det bliver lidt vildt, når vi første gang ser vores eget design køre forbi, siger Karina Jeanette Kurzmann, der er én af de fire piger, som har designet layoutet til lastbilerne. De øvrige i gruppen er Maiken Bruhn Mattesen, Louise Helstrup Sørensen og Natasha Grøn.

Perfektionisme og fælles streger

Designet, som Vandmiljø Randers har valgt til deres lastbiler, kommer fra fire pigers hænder – helt bogstaveligt.

– Alle elementer er tegnet i hånden, og via appen Adobe Capture uploadet og lavet om til vektorelementer. Vi regnede med, at designet ville tage 8 timer, men vi endte med at bruge godt 50 timer, griner gruppen, som alle peger på, at perfektionisme var årsagen til de mange timer, for hældning og vinkler skulle sidde lige i skabet.

Det nye design på Vandmiljø Randers’ lastbiler kan allerede opleves. Anhængeren er ikke længere helt lysegrå, men viser byen og slammets vej til markerne.

– Særligt de kendte bygninger: kraftvarmeværkets skorsten, Sparekassen Kronjylland, den Blå Bro, SCS/Sparinvest Huset, Vandmiljø Randers’ bygning og vejene tog tid at få helt korrekt, fortæller Louise Helstrup Sørensen og Maiken Bruhn Mattesen. Gruppen ser tilbage på et projekt, hvor alle havde en streg med.

 

Kommentarer