Debat og politik

Debat: Venstre ser med stor alvor på urimelige forhold på Huset Nyvang.

Borgmesterkandidat for Venstre i Randers, Christian Brøns var i dag på TV2 News for at kommentere på sagen om forholdene på Huset Nyvang.

Debatindlæg fra Venstres byrådsgruppe i Randers Kommune

Venstres byrådsgruppe i Randers ser med stor alvor på de forhold som skildres i TV 2’s dokumentar ”Plejehjemmene bag facaden”. I dokumentaren ser man hvordan den demente plejehjemsbeboer, Niels, lever under nogle barske og urimelige forhold.

De skjulte optagelser fra Niels’ bolig viser mangel på ligeværdighed og forståelse for Niels’ situation. Personalet taler ned til ham eller forbi ham, og desværre viser klippene i mange tilfælde, at den omsorg der skal gives i høj grad foregår på personalets præmisser i stedet for borgerens præmisser – eksempelvis i situationen, hvor Niels ikke får skiftet ble i ni en halv time.

Det er ganske enkelt uværdigt og utilstedeligt.

Oplevelserne fra dokumentaren står i skærende kontrast til den omsorgs – og værdighedspolitik, som byrådet har vedtaget. Her lægges der vægt på værdierne: værdighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Disse værdier er svære at få øje på i dokumentaren.

Det kan vi som kommune ganske enkelt ikke være bekendt, og det skal der rettes op på.

I Venstre har vi ikke tillid til den proces, der tidligere er igangsat for at forbedre forholdene på Huset Nyvang. Vi mener ganske enkelt ikke, at den er tilstrækkelig. Vi mener, at der er behov for en tilbundsgående ekstern undersøgelse af forholdene på Huset Nyvang, hvor man belyser de vilkår, som beboerne bor og lever under, ligesom ledelsen på stedet skal undersøges.

Samtidig stiller vi også meget undrende overfor, at kommunens socialdemokratiske udvalgsformand allerede nu er ude og frikende sig selv for ansvar. Og mener, at de igangsatte initiativer er dækkende.

I Venstre mener vi, at Randers Kommunes ældrepleje skal kendes på de værdier, værdighed, selvbestemmelse og livskvalitet for den enkelte ældre, der er vedtaget af byrådet i omsorgs – og værdighedspolitikken. Og man skal som pårørende have tillid til, at man trygt og sikkert kan lade sine ældre komme på plejecenter i Randers Kommune, hvor der bliver taget hånd om den enkeltes behov, bliver givet nærvær og den ældre kan leve et godt liv.

Kommentarer