Debat: S svigter mennesker med handicap

Af Kasper Fuhr Christensen, Medlem af Randers Byråd for Velfærdslisten

Skal Randers Kommune kunne indgå aftaler med eksterne konsulenter, der bygger på et princip om, at konsulenterne kun får løn, hvis de kan pege på nedskæringer på mennesker med handicap?

Spørger man Velfærdslisten, er svaret nej. Det skal embedsmændene ikke kunne.

Derfor foreslog vi, at der skulle udarbejdes nogle principper for Randers Kommunes brug af eksterne konsulenter på det sociale område.

Et flertal af politikerne i Randers Byråd bestående af Socialdemokratiet og højrefløjen forkastede forslaget.

Baggrunden for forslaget var, at det kom for en dag, at en række kommuner – dog ikke Randers – havde indgået nogle svært kritisable aftaler med eksterne konsulenter. Aftaler, der indebar, at konsulenterne kun fik løn, i det omfang der blev skåret ned på mennesker med handicap. Især den socialdemokratiske socialminister, Astrid Krag, var meget forarget over disse aftaler.

Derfor er det overraskende, at Socialdemokratiet i Randers Byråd stemte imod forslaget. Situationen er nu den, at forvaltningen ikke behøver at spørge om lov, hvis den vil gøre brug af eksterne konsulenter til at skære ned på mennesker med handicap eller andre sårbare grupper.

Det ærgrer mig, at Astrid Krags partifæller i Randers Byråd, heriblandt borgmester Torben Hansen, ikke deler Krags bekymring for retssikkerheden for mennesker med handicap og andre sårbare grupper. Især fordi Socialdemokratiet sad med de afgørende stemmer. Havde Socialdemokratiet stemt for Velfærdslistens forslag, var det blevet vedtaget med et pænt flertal.

Det er ærgerligt, at Socialdemokratiet i Randers Kommune igen gør sig bemærket ved at stå for en langt mindre retfærdig politik end Mette Frederiksens socialdemokratiske regering. Læren må være, at de, der ønsker en mere retfærdig kommune, skal sætte krydset et andet sted.

Kommentarer