Bygge- Anlæg & GLS 3F Randers Siger Nej til overenskomsten.

Flemming Otkjær

Af Flemming Otkjær, Gruppeformand 3F

Overenskomstforliget er indgået i nødværge.

3F Byggegruppen og Dansk Byggeri indgået forlig med forligsinstitutionens mellemkomst.

Coronakrisen har fået den betydning at vores forhandlere, ikke har stået fast på et krav som medlemmerne har stillet, at vores mindsteløn skulle hæves markant.

Vi mener i bestyrelsen at forligsinstitutionen skulle have udskudt forhandlingerne. Forligsmanden har nægtet at udsætte forhandlingerne til efter Corona krisen. Det mener vi er under al kritik, for sådan en institution, Norge har kunnet finde ud at det, så burde vi også.
De har udskudt overenskomstforhandlingerne til efteråret med en lovændring.

OK20 var overenskomsten, hvor vi i fagbevægelsen skulle stå sammen, vi lovede hinanden at kigge os godt over skulderen, for at se om alle var med, ingen skulle efterlades alene på perronen.
Sådan gik det desværre ikke, 3F Byggegruppen ville have løftet mindstelønnen.

Først og fremmest på grund af udenlandsk arbejdskraft, selv om virksomheder er begyndt at ansætte udenlandsk arbejdskraft efter overenskomsten, forbliver de på mindstelønnen, mens deres kollegaer går til langt højere lønninger.

Der var penge nok i industriforliget til at omfordele lønnen, så vi ville holde os indenfor den økonomiske ramme.
Som det er nu, bliver udenlandske arbejdere løntrykkere især i nedgangstider.

Vi vil gerne vise samfundssind i denne corona tid.
Men med al respekt for situationen og mest af alt respekt for vores medlemmer.

Siger vi nej til overenskomst forliget.
Det er en ommer.

 

Kommentarer