Fårup

Brand ved møbelproducenten Mølballe

Der er brand ved møbelproducenten Mølballe i Fårup. Ilden har muligvis spredt sig til fabrikkens silo.

Der er gået ild i et transportbånd hos Mølballe i Fårup. Muligvis har ilden spredt sig til fabrikkens spånsilo. Det erfarer Randers Amtsavis. 

Der er gået ild i et transportbånd hos træfabrikanten Mølballe i Fårup, og indsatslederen hos Beredskab og Sikkerhed Randers fortæller, at branden muligvis har bredt sig til fabrikkens spånsilo.

Transportbåndene i øjeblikket er ved at blive lukket op, og branden er blevet isoleret, således at der ikke er fare for, at ilden går i bygningerne.

Det springende punkt er derfor, om der er gået ild i toppen af siloen og de transportbånd, der befinder sig dér. Det beredskabet ved at undersøge nu.

»Hvis det viser sig, at der er gået ild i siloen, bliver det en lang arbejdsproces med at få siloen tømt og få slukket dét, der er i siloen. Men der er ikke fare for, at det skal sprede sig til bygninger eller andet herude,« siger indsatsleder Niels Henrik Nielsen til Randers Amtsavis. 

Brandårsagen vurderes at være en mekanisk fejl.

Kommentarer