Assentoft

Borgerne spurgt til råds på møder med Landdistriksudvalget

De tre første dage i denne uge kunne borgerne i Randers Kommune deltage i en række worksshops arrangeret af byrådets Landdistrikstudvalg, som var taget på tur til Øster Tørslev, Spentrup og landsbyen Hørning i Randers SV.

– Randers Kommunes landdistriktspolitik er ved at tage form, og derfor er det vigtigt, at den politik vi lægger, er med input fra de borgere, der netop bor i kommunens landdistrikter, lyder det fra Lars Søgaard, formand for Landdistriksudvalget.

Lars Søgaard, formand for Landdistriksudvalget holder her et indlæg i Ommersysselhallen i Øster Tørslev.

Hver worksshop i de tre byer startede med et oplæg fra forvaltningen, som blev efterfulgt af dialog og diskussioner om, hvad den nye landdistriktspolitik skal indeholde. Omdrejningspunkterne var blandt andet bosætning på landet, fællesskab på landet og “samskabelse”.

– Vi har haft tre interessante dage, med masser af idéer på bordet, og det har været en fornøjelse at møde engagerede borgere i deres lokalområde. Landdistrikterne i kommunen er stærke medspillere, der har holdninger og meninger, som i den grad bidrager, og giver os mere indsigt, siger Lars Søgaard.

Fremadrettet skal Landdistriktsudvalget nu bearbejde og analysere alle bidragene fra møderne. Senere på året sendes forslaget til den kommende landdistriktspolitik i høring, og det er målet at få det vedtaget i byrådet sidst på året.

– Inden politikken endeligt godkendes, vil vi dog igen bede vores partnere, borgere og medspillere i landdistriktet, om at komme med deres input. Det bliver en rigtig spændende proces, og som formand ser jeg frem til det kommende arbejde med at få formuleret en stærk politik for .

Kommentarer