Randers by

Beredskabsdirektøren: Giv jeres nærmeste et lille klem

Se billedserie Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fremhævede i sin tale vigtigheden af frivillighed, og gav en hjertelig tak til de frivillige. Foto: Randers Netavis.

Lørdag var der mønstring på Langvang, hvor Falck og Beredskab & Sikkerhed har øvelsesområde. Mønstringen skete for de frivillige i Beredskab & Sikkerhed, som tidligere var kendt som Civilforsvaret.

Daglig leder på Langvang Henrik Pedersen bød de 50 fremmødte velkommen. Udover de frivillige var beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, næstkommanderende i den frivillige indsatsstyrke Thomas Borg, beredskabsinspektørerne Niels Henrik Nielsen og Per Allan Nielsen samt borgmester Torben Hansen.

Kasper Sønderdahl fremhævede i sin tale vigtigheden af frivillighed, og gav en hjertelig tak til de frivillige.

Beredskabsdirektøren lagde ikke skjul på, at 2017 har været et barskt år.

– Da jeg puttede mine unger den 9. januar 2017 var det med blødende hjerte og tårerne trillende ned af kinderne. Den dag sendte vi brandfolk fra station Langå til Ulstrup sammen med vores indsatsleder. Her fandt de fandt en mor og fire døde børn sammen med familiefaderen, der havde begået selvmord. De oplysninger fra det indsatssted sidder stadigvæk krystalklart på nethinden i dag. Senere på året finder vi en alt for ung familiefar omkommet i en bil inde på en mark. Nord for Randers var der 2, der omkom i flammerne. Flere end 20 mennesker er omkommet i færdelsuheld. Og sådan kunne jeg blive ved, forklarede Kasper Sønderdahl om nogle af de oplevelser, som brandfolk kan blive udsat for.

Kasper Sønderdahl fastslog, at det er betryggende for borgerne i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. I Randers Kommune er der altid 1 + 3 på vagt døgnet rundt, suppleret med 2 deltidsfolk på første slukningstog.

Kasper Sønderdahl fastslog, at opbakning hjemmefra til de involverede, gør at de også kan stå de barske ting igennem.

– Derfor vil jeg opfordre jer til at gå hjem, og giv de nærmeste et ekstra lille klem, sagde Kasper Sønderdahl.

Daglig leder på Langvang Henrik Pedersen redegjorde for lidt statistik for de frivilliges indsats i 2017.

Han oplyste, at der var indsats i Ladding, for at assistere med efterslukning ved en større gårdbrand, og de var blevet kaldt til Favrskov for at pumpe vand fra en transformatorstation hvor 1,5 millioner vand blev fjernet.

I alt har der været 12 indsatser med 305 timer mod 462 timer i 2016. Herunder arrangementer i Randers Ugen, hvor der støttes med materiel og mandskab. Her ydes bl.a. støtte ved pensionisternes kaffebord. Desuden har de medvirket ved arrangement Blå Blink på Østervold.

– I er kreative, iderige, fagligt dygtige, dygtige til samarbejde, og så er I hurtige. Det er virkelig en fornøjelse at følge jer, hvor gang, for det er virkelig en fornøjelse at følge jer, understregede Henrik Pedersen.

Borgmester Torben Hansen (S) oplyste, at han og andre byrådsmedlemmer var nervøse for en ny beredskabslov som blev vedtaget under Helle Thornings regering. Det betød store besparselser på beredskabet, og konkret i Randers Kommune betød det besparelser på 3 mio. kroner og sammenlægninger af fire kommuners brandvæsner.

– Vi er i gang med at lave beredskabsplaner for en række scenarier, og i fremtiden skal vi fokusere på Plan For Fortsat Drift for at sikre, at kommunerne fortsat er forebyggende og fortsat drift på disse samfundsmæssige vigtige ting, sagde Torben Hansen, som informerede om nye opgaver i forbindelse med klimahændelser, som f.eks. oversvømmelser.

Randers Kommune er et af de områder, hvor man skal være ekstra påpasselig.

– Vi har et politisk projekt, som vi kalder ”Byen til vandet,” men hvis vi ingenting gør, bliver det ”Vandet til byen” forudså borgmesteren.

Udover de større brande, hvor de frivillige assisterer, ydes bl.a. også støtte med lys til politiet på gerningssteder, afstivning, pumpeopgaver og miljøopgaver.

Beredskabet leder det statslige redningsberedskab, der består af mere end 1.500 fastansatte, værnepligtige og frivillige samt materiel og køretøjer fordelt på styrelsens seks afdelinger i landet. Beredskabsstyrelsen assisterer de kommunale redningsberedskaber, politiet og andre myndigheder ved større eller længerevarende indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab eller specialmateriel.

Kommentarer