112 og retsvæsen

Antallet af indbrud i Randers Kommune stiger

Foto: PROTECT

I modsætning til de øvrige kommuner i Østjyllands politikreds, så er antallet af indbrud i Syddjurs og Randers kommuner steget.

På pressemødet med Østjyllands Politi i Aarhus kunne chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen oplyse, at antallet af indbrud i Randers Kommune er steget fra 546 i 2015, til 578 i 2016.

Det er en stigning på hele 5,9 procent i Randers, mens der generelt er sket færre indbrud i hele politikredsen.

Antallet af anmeldte indbrud lå i 2016 på omkring 3400 i hele politikredsen, og det er det laveste antal i 10 år konstaterede chefpolitiinspektøren. I Aarhus Kommune har der endda været et fald i indbrud på 11,7 procent.

På Samsø er statistikken status quo. I 2016 blev der begået ét indbrud, og det var det samme som i 2015.

– Tendens går i øjeblikket i den rigtige retning, når det drejer sig om indbrud fastslog chefpolitiinspektøren.

Statistikken viser også, at der normalt sker en stigning i indbrud i december måned, men det var anderledes for Østjyllands Politi.

– Vi har et godt samarbejde med Kriminalforsorgen, og vi fik aftalt, at tyveknægtene blev indkaldt til afsoning i fængsel hen over juledagene. Og det har vist sig at være en succes, understrege Klaus Arboe Rasmussen.

Desuden har Østjyllands Politi afholdt 15 borgermøder, hvor borgerne er blevet informeret om, hvordan man kan sikre sin bolig imod indbrud. I gennemsnit har der deltaget 200 borgere i hvert møde.

Der har også været igangsat kampagner sammen med Det Kriminalpræventive Råd, som også har haft indbrudssikring og nabohjælp som omdrejningspunkt.

Generelt er antallet af sigtelser også steget i 2016. Chefanklager Marian Thomsen oplyser, at antallet af domfældelser stort set flugter antallet af sigtelser.

– Det viser, at vore sigtelser og tiltaler også holder, når de kommer for retten, pointerer chefanklageren.

 

 

Kommentarer